Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Szpital Rejonowy w Raciborzu

Postępowania z zastosowaniem ustawy Pzp.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 14/2023 Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego - SOR [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (14/2023) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (14/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-05-11 08:32
Barlik Kalina
118.56KB
2. Ogłoszenie o wyniku postępowania (14/2023) 2. Ogłoszenie o wyniku postępowania (14/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-06-05 08:04
Barlik Kalina
93.52KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 10/2023 Usługa ochrony osób i mienia [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (10/2023) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (10/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-04-28 08:49
Barlik Kalina
85.95KB
2. Ogłoszenie o wyniku postępowania (10/2023) 2. Ogłoszenie o wyniku postępowania (10/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-06-02 08:26
Barlik Kalina
65.23KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 11/2023 Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego - SOR [ 2 ]
2.Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla wybranych pakietów 2.Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla wybranych pakietów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
23-05-17 11:59
Barlik Kalina
105.85KB
1. Ogłoszenie o zamówieniu (11/2023) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (11/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-04-07 11:13
Barlik Kalina
225.66KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 12/2023 Dostawa wyrobów medycznych [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (12/2023) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (12/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
23-04-12 10:00
Barlik Kalina
87.98KB
2. Ogłoszenie o wyniku postępowania (12/2023) 2. Ogłoszenie o wyniku postępowania (12/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
23-05-15 10:10
Barlik Kalina
106.84KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 13/2023 Dostawa materiałów biurowych [ 2 ]
1.Ogłoszenie o zamówieniu (13/2023) 1.Ogłoszenie o zamówieniu (13/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
23-04-12 10:06
Barlik Kalina
80.56KB
2. Ogłoszenie o wyniku postępowania (13/2023) 2. Ogłoszenie o wyniku postępowania (13/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
23-04-25 11:52
Barlik Kalina
53.87KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 15/2023 Usługa transportu sanitarnego [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (15/2023) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (15/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-05-17 12:24
Barlik Kalina
82.96KB
2. Ogłoszenie o wyniku postępowania 	2. Ogłoszenie o wyniku postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-06-16 09:20
Barlik Kalina
62.21KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 16/2023 Budowa budynku kotłowni wraz z instalacją pomp ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną dla zadania pn. „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka”. [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (16/2023) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (16/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
23-06-30 11:29
Barlik Kalina
43KB
16-2023 Ogłoszenie o unieważnieniu 16-2023 Ogłoszenie o unieważnieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
23-10-17 10:08
Barlik Kalina
96.64KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 17/2023 Dostawa sprzętu medycznego [ 3 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (17/2023) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (17/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
23-06-07 09:24
Barlik Kalina
134.37KB
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (17/2023) 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (17/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-06-14 12:00
Barlik Kalina
38.06KB
3. Ogłoszenie o wyniku postępowania (17/2023) 3. Ogłoszenie o wyniku postępowania (17/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
23-06-28 10:48
Barlik Kalina
173.45KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 18/2023 Dostawa materiałów opatrunkowych [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (18/2023) 	1. Ogłoszenie o zamówieniu (18/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-08-23 12:45
Barlik Kalina
107.93KB
2.Ogłoszenie o wyniku postępowania (18/2023) 2.Ogłoszenie o wyniku postępowania (18/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
23-09-11 08:44
Barlik Kalina
144.15KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 19/2023 Budowa budynku kotłowni wraz z inst. pomp ciepła oraz inst. fotowolt. dla zadania pn. „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii poch. ze źr. odnawialnych w Szpitalu w Raciborzu [ 1 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (19/2023) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (19/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-10-17 10:05
Barlik Kalina
45.86KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2/2023 Dostawa soczewek oraz wyrobów okulistycznych [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (2/2023) 	1. Ogłoszenie o zamówieniu (2/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
23-01-04 14:01
Barlik Kalina
143.99KB
2.Ogłoszenie o wyniku postępowania (2/2023) 2.Ogłoszenie o wyniku postępowania (2/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-01-27 14:00
Barlik Kalina
205.13KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 20/2023 Dostawa produktów leczniczych i medycznych [ 1 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (20/2023) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (20/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
23-09-26 09:15
Barlik Kalina
416.1KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 21/2023 Dostawa odczynników do laboratorium mikrobiologicznego [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (21/2023) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (21/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
23-11-14 12:01
Barlik Kalina
162.07KB
2. Ogłoszenie o zmianie terminu 2. Ogłoszenie o zmianie terminu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
23-11-21 12:33
Barlik Kalina
35.28KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 22/2023 Dostawa produktów leczniczych i medycznych – uzupełnienie [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (22/2023) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (22/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
23-10-17 10:01
Barlik Kalina
104.58KB
2. Ogłoszenie o wyniku postępowania (22/2023) 2. Ogłoszenie o wyniku postępowania (22/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
23-11-23 07:38
Barlik Kalina
101.38KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 23/2023 Dostawa produktów leczniczych i medycznych – uzupełnienie [ 3 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (23/2023) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (23/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
23-11-15 09:42
Barlik Kalina
90.02KB
2. Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert 2. Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
23-11-21 12:32
Barlik Kalina
35.35KB
3. Ogłoszenie o wyniku postepowania (23/2023) 3. Ogłoszenie o wyniku postepowania (23/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
23-12-06 09:47
Barlik Kalina
88.6KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 25/2023 Dostawa soczewek oraz wyrobów okulistycznych [ 1 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (25/2023) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (25/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
23-12-05 13:33
Barlik Kalina
144.08KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 26/2023 Usługa w zakresie zbierania i transportu do unieszkodliwiania odpadów medycznych [ 1 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (26/2023) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (26/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
23-12-06 13:49
Barlik Kalina
86.69KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 3/2023 Dostawa materiałów opatrunkowych [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (3/2023) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (3/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-01-03 11:48
Barlik Kalina
132.94KB
2. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf 2. Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
23-02-13 08:20
Barlik Kalina
218.03KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 4/2023 Dostawa oleju napędowego [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (4/2023) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (4/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-02-02 14:05
Barlik Kalina
81.75KB
2.Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (4/2023) 2.Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (4/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-02-13 08:00
Barlik Kalina
48.01KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 5/2023 Dostawa nici chirurgicznych [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (5/2023) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (5/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
23-01-31 13:53
Barlik Kalina
109.2KB
2. Ogłoszenie o wyniku postępowania 2. Ogłoszenie o wyniku postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
23-02-27 08:21
Barlik Kalina
129.46KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 6/2023 Dostawa sprzętu medycznego [ 3 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (6/2023) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (6/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-02-23 11:34
Barlik Kalina
172.99KB
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (6/2023) 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (6/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-02-23 11:35
Barlik Kalina
34.97KB
3. Ogłoszenie o wyniku postępowania (06/2023) 3. Ogłoszenie o wyniku postępowania (06/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-03-29 13:49
Barlik Kalina
216.94KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 7/2023 Dostawa wyrobów medycznych [ 3 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (7/2023) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (7/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-02-17 09:50
Barlik Kalina
655.68KB
Ogłoszenie o unieważnieniu I - dla pakietów 17,34,41 Ogłoszenie o unieważnieniu I - dla pakietów 17,34,41
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-04-07 09:22
Barlik Kalina
108.54KB
2. Ogłoszenie o wyniku postępowania (7/2023) 	2. Ogłoszenie o wyniku postępowania (7/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-05-12 09:36
Barlik Kalina
856.96KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 8/2023 Dostawa oleju napędowego [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (8/2023) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (8/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-03-02 08:19
Barlik Kalina
79.37KB
2. Ogłoszenie o wyniku postępowania (8/2023) 2. Ogłoszenie o wyniku postępowania (8/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-03-30 07:17
Barlik Kalina
62.74KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 9/2023 Dostawa tlenu medycznego [ 2 ]
1. Ogłoszenie o zamówieniu (9/2023) 1. Ogłoszenie o zamówieniu (9/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-03-28 11:19
Barlik Kalina
73KB
2. Ogłoszenie o wyniku postępowania (9/2023) 2. Ogłoszenie o wyniku postępowania (9/2023)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
23-04-20 12:14
Barlik Kalina
62.99KB

Redakcja strony: Postępowania z zastosowaniem ustawy Pzp.Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2235