Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Harmonogram posiedzeń komisji 2015

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 09.12.2015r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A. sala nr 4)  w Raciborzu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Temtyka posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z kontroli procesu dzierżawy i sprzedaży budynku przy ul. Klasztornej 10.

2. Zatwierdzenie protokołu z kontroli wydatków na promocję powiatu raciborskiego.

3. Plan pracy komisji na 2016 rok.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 01.12.2015r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A. sala nr 4)  w Raciborzu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontrola pn. „Analiza wydatków związanych
z promocją powiatu raciborskiego”.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 25.11.2015r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A. sala nr 4)  

Tematyka posiedzenia:

1. Proces dzierżawy i sprzedaży budynku przy ul. Klasztornej 10 w Raciborzu.

 2. Skarga na działalność Starosty w zakresie gospodarowania mieniem szpitalnym.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 10.11.2015r. o godz. 15:15 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, sala nr 4, parter).

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja kontroli procesu dzierżawy i sprzedaży budynku przy ulicy Klasztornej 10 wraz z terenem przyległym.

Posiedzenie Komisji nie odbyło się. 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 20.10.2015r. o godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, sala nr 4, parter).

 Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja kontroli procesu dzierżawy i sprzedaży budynku przy ulicy Klasztornej 10 wraz z terenem przyległym.

UWAGA! zmianie uległ termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie odbędzie sie 13 października 2015r. o godz. 16:15.

Tematyka oraz miejsce posiedzenia pozostają bez zmian.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 12.10.2015r. o godz. 15:15 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, sala nr 4, parter).

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontrola procesu dzierżawy i sprzedaży budynku przy ulicy Klasztornej 10 wraz z terenem przyległym.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 24.09.2015r. o godz. 15:15 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, sala nr 4, parter).

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontrola – „Analiza wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.”.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 08.09.2015r. o godz. 15:15 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A. sala nr 4)  

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontrola dotycząca wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.”.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 13.08.2015r. o godz. 14:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A. sala nr 4)

Tematem posiedzenie będzie rozpatrzenie skarg na:

1. Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu,

2. działalność Starosty  Raciborskiego. 

Posiedzenie Komisji Rewiyzjnej odbędzie się w dniu 09.07.2015r. o godz. 15:15 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A. sala nr 4).

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja rozpatrzenia skargi na działanie sdyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji odbędzie się w dniu 6 lipca 2015  r. o  godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (budynek A, sala nr 4).

 Porządek obrad:

1. Analiza naboru do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski

2. Wyniki matur w szkołach prowadzonych przez Powiat Raciborski za 2015 r

3. Wolne wnioski i dyskusje. 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 06.07.2015r. o godz. 16:15 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A. sala nr 4).

Tematem posiedzenia Komisji będzie rozpatrzenie skargi na działanie sdyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 30.06.2015 r. o godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (budynek A, parter, pokój nr 4).

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1. Rozpatrzenie skargi P. Moniki Swobody.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 25.06.2015 r. o godz. 16:00w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (budynek A, parter, pokój nr 4).

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1. Kontynuacja rozpatrywania skargi P. Piotra Jasiaka.

2. Rozpatrzenie skargi P. Moniki Swobody.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 23.06.2015 r. o godz. 13:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (budynek A, parter, pokój nr 4).

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. Na posiedzenie Komisji został zaproszony skarżący.


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 16.06.2015 r. o godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 (budynek A, parter, pokój nr 4).

Tematem posiedzenia Komisji będzie rozpatrzenie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. Na posiedzenie Komisji został zaproszony Dyrektor PUP w Raciborzu

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbędą się w następujących dniach:

- 5.06.2015 (piątek) godz. 9:00 – Starostwo Powiatowe w Raciborzu Plac Okrzei (budynek A, sala nr 4, parter),

- 9.06.2015 (wtorek) godz. 16:00 – Starostwo Powiatowe w Raciborzu Plac Okrzei (budynek A, sala nr 4, parter). 

Tematem posiedzenia Komisji będzie: „Wykonanie budżetu Powiatu za 2014 rok w tym wydatków osobowych i rzeczowych Starostwa Powiatowego
w Raciborzu”.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 02.06.2015r. na godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4a (p.4, parter).

Tematem posiedzenia Komisji będzie  kontynuacja kontroli "Wykonanie budżetu Powiatu za 2014 rok w tym wydatków osobowych i rzeczowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu".

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 28.05.2015r. na godz. 09:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4a (p.4, parter).

Tematem posiedzenia Komisji będzie "Wykonanie budżetu Powiatu za 2014 rok w tym wydatków osobowych
i rzeczowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu".

Uległy zmianie godziny rozpoczęcia posiedzeń komisji stałych zaplanowanych na dzień 23.03.2015 r.:

1. Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Rewizyjnej rozpocznie się o godz. 15:00, a nie jak wcześniej planowano o godz. 16:00

2. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów rozpocznie się o godz. 16:00, a nie jak wcześniej planowano o godz. 15:00.

 Tematyka posiedzeń w/w Komisji pozostaje bez zmian.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej odbędzie się się 18.03.2015r. na godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4a (p.4, parter).

Tematem posiedzenia Komisji będzie konytnucja rozpatrzenia skargi na działalność starosty raciborskiego oraz
zarządu powiatu raciborskiego IV kadencji.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 17.03.2015r. na godz. 15:15 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4a (p.4, parter).

Tematem posiedzenia Komisji będzie kontrola „Analiza pozyskiwania środków pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych za lata 2011-2014”.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 24.02.2015r. na godz. 07:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4a (p.4, parter).

Tematem posiedzenia Komisji będzie konytnucja rozpatrzenia skargi na działalność starosty raciborskiego oraz
zarządu powiatu raciborskiego IV kadencji.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, zaplanowane na dzień 27.01.2105r. na godz. 15:15 zostało odwołane. Posiedzenie Komisji odbędzie się 29.01.2015r. o godz. 15:30.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, Komisją Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisją Rewizyjną odbędzie się 22 grudnia 2014 r. o  godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4a (sala narad, parter).

Porządek obrad:

 1. Analiza projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na rok 2015.
 2. Omówienie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego
  na 2014 r. oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata
  2014 – 2024.
 3. Omówienie materiałów na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołaną na dzień
  29 grudnia 2014 r.
 4. Sprawy bieżące i wnioski.
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Harmonogram posiedzeń komisji 2017 [ 31 ]
GRUDZIEŃ 2017 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH GRUDZIEŃ 2017 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
17-12-08 13:50
Mekeresz Ewa
30.67KB
05.12.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 	05.12.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-11-29 15:12
Mekeresz Ewa
43KB
LISTOPAD 2017 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH LISTOPAD 2017 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
17-11-16 13:50
Mekeresz Ewa
32.8KB
28.11.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 28.11.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
17-10-31 10:57
Mekeresz Ewa
41.5KB
PAŹDZIERNIK 2017 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH PAŹDZIERNIK 2017 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
17-10-12 14:02
Mekeresz Ewa
32.37KB
24.10.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 	24.10.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
17-10-10 16:47
Mekeresz Ewa
45.5KB
10.10.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 10.10.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
17-10-05 14:35
Mekeresz Ewa
44KB
26.09.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 26.09.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
17-09-25 13:32
Mekeresz Ewa
40KB
20.09.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 20.09.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
17-09-18 11:22
Mekeresz Ewa
45KB
WRZESIEŃ 2017 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH WRZESIEŃ 2017 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
17-09-14 13:28
Mekeresz Ewa
31.67KB
12.09.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 12.09.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
17-08-17 14:26
Mekeresz Ewa
45KB
SIERPIEŃ 2017 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH SIERPIEŃ 2017 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
17-08-17 14:23
Mekeresz Ewa
31.41KB
09.08.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 09.08.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
17-07-27 12:18
Mekeresz Ewa
39.5KB
LIPIEC 2017 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH LIPIEC 2017 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
17-06-29 11:54
Mekeresz Ewa
27.7KB
19.06.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY - ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA ORAZ MIEJSCA POSIEDZENIA KOMISJI 19.06.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY - ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA ORAZ MIEJSCA POSIEDZENIA KOMISJI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
17-06-19 11:25
Mekeresz Ewa
62.5KB
CZERWIEC 2017 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH CZERWIEC 2017 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
17-06-14 15:33
Mekeresz Ewa
31.27KB
07.06.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 07.06.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
17-06-01 10:47
Mekeresz Ewa
36KB
30.05.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 	30.05.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
17-05-25 11:19
Mekeresz Ewa
34KB
25.05.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 25.05.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
17-05-23 13:16
Mekeresz Ewa
34KB
MAJ 2017 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH MAJ 2017 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
17-05-18 14:20
Mekeresz Ewa
31.38KB
17.05.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 17.05.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
17-05-12 13:51
Mekeresz Ewa
35KB
11.05.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 11.05.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
17-05-04 07:38
Mekeresz Ewa
32KB
25.04.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 	25.04.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
17-04-24 13:23
Mekeresz Ewa
33KB
19.04.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 19.04.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
17-04-19 09:09
Mekeresz Ewa
32.5KB
KWIECIEŃ 2017 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH KWIECIEŃ 2017 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
17-04-13 15:13
Mekeresz Ewa
27.21KB
27.03.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 27.03.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
17-03-24 14:03
Mekeresz Ewa
32KB
MARZEC 2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ MARZEC 2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
17-03-20 08:32
Mekeresz Ewa
31.5KB
MARZEC 2017 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH

MARZEC 2017 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
17-03-16 13:53
Mekeresz Ewa
28.38KB
14.02.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 14.02.2017 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
17-02-10 08:35
Mekeresz Ewa
32KB
LUTY 2017 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH LUTY 2017 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 470
17-02-15 15:17
Mekeresz Ewa
25.98KB
STYCZEŃ 2017 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH STYCZEŃ 2017 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
17-01-19 14:53
Mekeresz Ewa
25.28KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Harmonogram posiedzeń komisji 2018 [ 38 ]
27.12.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 27.12.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-12-20 11:56
Bartula Agnieszka
59.5KB
18.12.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 18.12.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
18-12-07 12:25
Bartula Agnieszka
59.5KB
13.12.2018- WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI 13.12.2018- WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
18-12-06 15:07
Bartula Agnieszka
59.5KB
13.12.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 13.12.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
18-12-07 12:23
Bartula Agnieszka
59KB
09.10.2018 - WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO 09.10.2018 - WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
18-10-08 16:18
Bartula Agnieszka
28.5KB
02.10.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 02.10.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
18-09-27 13:08
Bartula Agnieszka
39.5KB
25.09.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 25.09.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-09-24 13:07
Bartula Agnieszka
40.5KB
19.09.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 19.09.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-09-18 16:43
Bartula Agnieszka
40.5KB
WRZESIEŃ 2018 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH WRZESIEŃ 2018 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
18-09-13 13:59
Bartula Agnieszka
27.97KB
27.08.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ -ODWOŁANE POSIEDZENIE 27.08.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ -ODWOŁANE POSIEDZENIE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
18-08-27 17:59
Bartula Agnieszka
57KB
27.08.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 27.08.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
18-08-14 16:15
Bartula Agnieszka
40.5KB
SIERPIEŃ 2018 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH SIERPIEŃ 2018 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
18-08-14 11:21
Bartula Agnieszka
28.04KB
09.08.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 09.08.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-07-11 13:45
Bartula Agnieszka
40.5KB
LIPIEC 2018 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH LIPIEC 2018 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 417
18-07-05 07:57
Bartula Agnieszka
22.96KB
09.07.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 09.07.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
18-07-05 13:51
Bartula Agnieszka
39.5KB
03.07.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 03.07.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
18-06-22 13:25
Bartula Agnieszka
40.5KB
CZERWIEC 2018 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH CZERWIEC 2018 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
18-06-15 09:24
Bartula Agnieszka
28.07KB
20.06.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - ZMIANA TERMINU POSIEDZENIA 20.06.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - ZMIANA TERMINU POSIEDZENIA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-06-11 10:29
Bartula Agnieszka
58KB
19.06.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 19.06.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-06-08 11:00
Bartula Agnieszka
40KB
11.06.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 11.06.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
18-06-08 11:00
Bartula Agnieszka
37KB
06.06.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 06.06.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
18-05-30 12:25
Bartula Agnieszka
38KB
23.05.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 23.05.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
18-05-24 13:03
Bartula Agnieszka
38KB
MAJ 2018 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH MAJ 2018 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
18-05-17 10:02
Bartula Agnieszka
27.31KB
11.05.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 11.05.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
18-04-30 11:30
Bartula Agnieszka
38.5KB
20.04.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 20.04.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
18-04-19 13:51
Bartula Agnieszka
37.5KB
KWIECIEŃ 2018 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH KWIECIEŃ 2018 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
18-04-12 08:06
Bartula Agnieszka
26.7KB
16.04.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 16.04.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
18-03-30 07:04
Bartula Agnieszka
38.5KB
27.03.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 27.03.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-03-22 11:53
Bartula Agnieszka
37.5KB
MARZEC 2018 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH 	MARZEC 2018 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
18-03-16 12:01
Bartula Agnieszka
26.15KB
14.03.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 14.03.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-03-12 14:24
Powązka Magdalena
38KB
07.03.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 07.03.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-02-28 13:14
Mekeresz Ewa
42KB
27.02.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 27.02.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-02-21 14:16
Mekeresz Ewa
42KB
LUTY 2018 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH - ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA K. BUDŻETU LUTY 2018 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH - ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA K. BUDŻETU
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
18-02-19 09:59
Mekeresz Ewa
22.98KB
LUTY 2018 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH LUTY 2018 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
18-02-15 14:47
Mekeresz Ewa
31.41KB
13.02.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 13.02.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
18-02-13 13:58
Mekeresz Ewa
41.5KB
07.02.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 	07.02.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
18-01-25 13:10
Mekeresz Ewa
41.5KB
23.01.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 	23.01.2018 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-01-11 14:09
Mekeresz Ewa
41.5KB
STYCZEŃ 2018 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH STYCZEŃ 2018 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
18-01-11 14:26
Mekeresz Ewa
28.71KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Terminy posiedzeń komisji 2015 [ 10 ]
12.2015 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU GRUDNIU 2015. doc 12.2015 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU GRUDNIU 2015. doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
15-12-10 13:18
Błaszczok Jolanta
46KB
05.2015 04.2015 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU MAJU 2015 05.2015 04.2015 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU MAJU 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
15-05-13 16:18
Mekeresz Ewa
24.37KB
09.2015 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIACU WRZEŚNIU 2015 r.doc 09.2015 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIACU WRZEŚNIU 2015 r.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
15-09-17 08:57
Błaszczok Jolanta
56.5KB
01.2015 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 01.2015 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
15-01-15 14:17
Błaszczok Jolanta
66KB
06.2015 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU CZERWCU 2015. 06.2015 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU CZERWCU 2015.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
15-06-11 13:51
Błaszczok Jolanta
48.5KB
02.2015 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU LUTYM 2015 02.2015 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU LUTYM 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
15-02-12 12:42
Błaszczok Jolanta
51KB
03.2015 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU MARCU 2015 03.2015 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU MARCU 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
15-03-12 14:18
Mekeresz Ewa
45.5KB
11.2015 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2015 11.2015 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
15-11-12 13:00
Błaszczok Jolanta
57KB
04.2015 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU KWIETNIU 2015 04.2015 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU KWIETNIU 2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
15-03-24 16:06
Błaszczok Jolanta
34.5KB
08.2015 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU SIERPNIU 2015.doc 08.2015 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU SIERPNIU 2015.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
15-08-06 13:24
Błaszczok Jolanta
54.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Terminy posiedzeń komisji 2016 [ 34 ]
10.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMSJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2016 r.doc 10.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMSJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2016 r.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
16-10-13 14:17
Mekeresz Ewa
30.3KB
10.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMSJI REWIZYJNEJ W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2016 r. 10.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMSJI REWIZYJNEJ W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
16-10-17 14:27
Mekeresz Ewa
34KB
04.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU KWIETNIU 2016 r.doc 04.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU KWIETNIU 2016 r.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 337
16-04-14 11:22
Błaszczok Jolanta
73.5KB
04.2015 - HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMSJI REWIZYJNEJ W MIESIACU KWIETNIU 2016 r.doc 04.2015 - HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMSJI REWIZYJNEJ W MIESIACU KWIETNIU 2016 r.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
16-04-14 13:15
Błaszczok Jolanta
28.5KB
05.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIU 10.05.2016 r. 05.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIU 10.05.2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
16-05-10 15:56
Mekeresz Ewa
47.5KB
05.2106 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 23.05.2016 05.2106 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 23.05.2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
16-05-11 09:05
Mekeresz Ewa
48KB
01.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH W MIESIĄCU STYCZNIU 2016.doc 01.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH W MIESIĄCU STYCZNIU 2016.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
16-01-14 12:34
Błaszczok Jolanta
63.5KB
11.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIU 22.11.2016 r. 	11.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIU 22.11.2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
16-11-15 13:18
Mekeresz Ewa
33.5KB
11.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2016 r. 11.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
16-11-17 14:30
Błaszczok Jolanta
55KB
11.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMSJI REWIZYJNEJ W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2016 r. 11.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMSJI REWIZYJNEJ W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
16-11-24 10:46
Mekeresz Ewa
33.5KB
12.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMSJI REWIZYJNEJ W MIESIĄCU GRUDZIEŃ 2016 r. 12.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMSJI REWIZYJNEJ W MIESIĄCU GRUDZIEŃ 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
16-11-24 10:47
Mekeresz Ewa
34.5KB
08.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU SIERPNIU 2016 r. 08.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU SIERPNIU 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 384
16-08-18 13:55
Błaszczok Jolanta
76KB
05.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU MAJU 2016 r. 05.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU MAJU 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
16-05-19 13:40
Mekeresz Ewa
76KB
01.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIACH 27.01.2016 - 28.01.2016 r.doc 01.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIACH 27.01.2016 - 28.01.2016 r.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
16-01-29 08:17
Błaszczok Jolanta
47KB
01.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ - 01.02.2016 r..doc 01.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ - 01.02.2016 r..doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
16-02-02 11:45
Błaszczok Jolanta
48.5KB
Harmonogram posiedzeń Komisji Rewizyjnej - 29.08.2016r. Harmonogram posiedzeń Komisji Rewizyjnej - 29.08.2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
16-08-23 16:59
Mekeresz Ewa
32.5KB
02.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIACH 08.02.,09.02.2016 r.doc 02.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIACH 08.02.,09.02.2016 r.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
16-02-02 11:17
Błaszczok Jolanta
48.5KB
05.2106 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 31.05.2016 05.2106 - POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 31.05.2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
16-05-24 16:38
Mekeresz Ewa
48.5KB
05.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU MAJU 2016 r. ZMIANA 05.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU MAJU 2016 r. ZMIANA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
16-05-24 16:40
Mekeresz Ewa
77KB
Harmonogram posiedzeń Komisji Rewizyjnej - 05.09.2016_EM.doc Harmonogram posiedzeń Komisji Rewizyjnej - 05.09.2016_EM.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
16-09-05 09:11
Mekeresz Ewa
32.5KB
39 - KR_06.06.2016_EM.doc 39 - KR_06.06.2016_EM.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
16-06-03 11:23
Mekeresz Ewa
32KB
06.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIU 09.06.2016 r. 06.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIU 09.06.2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
16-06-07 10:26
Mekeresz Ewa
48KB
02.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH W MIESIĄCU LUTYM 2016 02.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH W MIESIĄCU LUTYM 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
16-02-17 14:03
Błaszczok Jolanta
60KB
Harmonogram posiedzeń Komisji Rewizyjnej - 07.09.2016 r. Harmonogram posiedzeń Komisji Rewizyjnej - 07.09.2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
16-09-07 13:35
Mekeresz Ewa
33KB
06.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU CZERWCU 2016 r.doc 06.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU CZERWCU 2016 r.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 347
16-06-10 12:31
Mekeresz Ewa
27.62KB
Harmonogram posiedzeń Komisji Rewizyjnej -10.06.2016 r..doc Harmonogram posiedzeń Komisji Rewizyjnej -10.06.2016 r..doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
16-06-10 12:48
Mekeresz Ewa
48KB
12.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMSJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU GRUDNIU 2016 r. 12.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMSJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIĄCU GRUDNIU 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
16-12-08 13:58
Mekeresz Ewa
46KB
Harmonogram posiedzeń Komisji Rewizyjnej - 12.09.2016 r. Harmonogram posiedzeń Komisji Rewizyjnej - 12.09.2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
16-09-09 07:34
Mekeresz Ewa
33.5KB
03.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ - 01.03.2016 r.doc 03.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ - 01.03.2016 r.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
16-03-01 12:59
Błaszczok Jolanta
46KB
09.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIACU WRZEŚNIU 2016 r.doc 09.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU RACIBORSKIEGO W MIESIACU WRZEŚNIU 2016 r.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
16-09-15 14:43
Błaszczok Jolanta
54KB
03.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIU 15.03.2016 r. 03.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI REWIZYJNEJ W DNIU 15.03.2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
16-03-11 09:24
Mekeresz Ewa
48KB
12.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMSJI REWIZYJNEJ W MIESIĄCU GRUDNIU 2016 r. 12.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZENIA KOMSJI REWIZYJNEJ W MIESIĄCU GRUDNIU 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
16-12-20 14:55
Mekeresz Ewa
34.5KB
03.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH W MIESIĄCU MARCU 2016 r.doc 03.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH W MIESIĄCU MARCU 2016 r.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
16-03-17 12:48
Błaszczok Jolanta
62.5KB
07.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZŃ KOMISJI STAŁYCH W MIESIĄCU LIPCU 2016 r. 07.2016 - HARMONOGRAM POSIEDZŃ KOMISJI STAŁYCH W MIESIĄCU LIPCU 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
16-07-05 10:21
Błaszczok Jolanta
57.5KB

Redakcja strony: Harmonogram posiedzeń komisji 2015Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2339