Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu

Biuletyn Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dostępny jest pod adresem http://www.pksraciborz.bip.jur.pl/

 Na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia praw z udziałów zawartej w dniu 5 maja 2010 r. Powiat Raciborski przejął 100 % udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 W dniu 13 czerwca 2013 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim w sprawie nieodpłatnego zbycia na rzecz Powiatu Wodzisławskiego 235 (dwustu trzydziestu pięciu) udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Organami Spółki są:
1) Zarząd Spółki;
2) Rada Nadzorcza;
3) Zgromadzenie Wspólników.

Prezes Zarządu: Damian Knura

PKS w Raciborzu Sp. z o.o.
ul. Środkowa 5
47 – 400 Racibórz
Tel. 32 415 33 80
Fax. 32 415 48 07

www.pksraciborz.bip.jur.pl

Członkowie Rady Nadzorczej:

1) Rafał Jasiński
2) Zuzanna Lepiarczyk
3) Aleksandra Miera-Spyra

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Zarząd Powiatu Raciborskiego i Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.

Redakcja strony: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w RaciborzuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 24241