Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

Sprawozdania


 W związku z obowiązkiem wynikającym z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdania finansowe Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu publikowane będą w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu, pod adresem: https://bip.powiatraciborski.pl/jednostki/MDKRac.html   

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdania [ 19 ]
Bilans jednostki budżetowej MDK 2020 Bilans jednostki budżetowej MDK 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
21-06-25 09:08
Babeł Ilona
88.81KB
Rachunek zysków i strat jednostki MDK 2020 Rachunek zysków i strat jednostki MDK 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
21-06-25 09:09
Babeł Ilona
86.46KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki MDK 2020 Zestawienie zmian w funduszu jednostki MDK 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
21-06-25 09:22
Babeł Ilona
80.37KB
Bilans jednostki budżetowej MDK 2018 Bilans jednostki budżetowej MDK 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
19-05-10 10:38
Babeł Ilona
683.57KB
Rachunek zysków i strat jednostki MDK 2018 Rachunek zysków i strat jednostki MDK 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
19-05-10 10:42
Babeł Ilona
534.22KB
Informacja dodatkowa MDK 2018 Informacja dodatkowa MDK 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
19-05-10 10:44
Babeł Ilona
2.74MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki MDK 2018 Zestawienie zmian w funduszu jednostki MDK 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
19-05-10 10:46
Babeł Ilona
476.31KB
Bilans jednostki budżetowej MDK 2019 Bilans jednostki budżetowej MDK 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
20-07-06 09:04
Babeł Ilona
1.14MB
Rachunek zysków i strat jednostki MDK 2019 Rachunek zysków i strat jednostki MDK 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
20-07-06 09:06
Babeł Ilona
0.91MB
Informacja dodatkowa MDK 2019 Informacja dodatkowa MDK 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
20-07-06 09:07
Babeł Ilona
2.24MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki MDK 2019 Zestawienie zmian w funduszu jednostki MDK 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
20-07-06 09:09
Babeł Ilona
764.12KB
Bilans jednostki budżetowej MDK 2021 Bilans jednostki budżetowej MDK 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
22-06-02 11:11
Babeł Ilona
166.23KB
Rachunek zysków i strat jednostki MDK 2021 Rachunek zysków i strat jednostki MDK 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
22-06-02 11:36
Babeł Ilona
145.06KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki MDK 2021 Zestawienie zmian w funduszu jednostki MDK 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
22-06-02 11:41
Babeł Ilona
128.46KB
Informacja dodatkowa MDK 2021 Informacja dodatkowa MDK 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
22-06-02 11:45
Babeł Ilona
1.76MB
Bilans jednostki MDK za 2022 Bilans jednostki MDK za 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
23-05-12 12:04
Babeł Ilona
273.28KB
Rachunek zysków i strat jednostki MDK 2022 Rachunek zysków i strat jednostki MDK 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-05-12 11:44
Babeł Ilona
264.93KB
Informacja dodatkowa MDK 2022 Informacja dodatkowa MDK 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-05-12 11:46
Babeł Ilona
551.09KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki MDK 2022 Zestawienie zmian w funduszu jednostki MDK 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
23-05-12 12:05
Babeł Ilona
262.45KB

Redakcja strony: SprawozdaniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2747