Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

Majątek

Stan na dzień 31.12.2004 r.

 • Urządzenia techniczne, maszyny: 3.475,00 zł.
 • Inne środki trwałe: 837,21 zł.
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu: 127.649,32 zł.
 • Zbiory biblioteczne: 670,84 zł.
 • Wartości niematerialne i prawne: 1.868,99 zł.
 • RAZEM: 134.501,96 zł.

Stan na dzień 31.12.2005 r.

 • Urządzenia techniczne i maszyny: 7 045,60 zł
 • nne środki trwałe: 5 437,21 zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu: 145 407,68 zł
 • Zbiory biblioteczne: 670,84 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 7 043,99 zł
 • RAZEM: 165 605,32 zł

Stan na dzień 31.12.2006 r.

 • Grunty: 28.860,00 zł
 • Budynki i budowle: 311.940,17 zł
 • Maszyny i urządzenia techniczne: 48.098,52 zł
 • Narzędzia, przyrządy i wyposażenie: 4.600,00 zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu: 156.989,40 zł
 • Zbiory biblioteczne: 670,84 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 11.006,39
 • RAZEM: 562.165,32 zł

Stan na dzień 31 grudnia 2007 r.

 • Grunty : 28 860,00 zł
 • Budynki i budowle : 362 522,60 zł
 • Maszyny i urządzenia techniczne : 48 098,52 zł
 • Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie : 4 600,00 zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu : 177 797,52 zł
 • Wartości niematerialne i prawne : 15 459,40 zł

Stan na dzień 31 grudnia 2008 r.

 • Grunty :28 860,00 zł
 • Budynki i budowle : 384 236,73 zł
 • Maszyny i urządzenia techniczne : 50 098,52 zł
 • Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie : 2 600,00 zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu : 199 426,19 zł
 • Wartości niematerialne i prawne : 15 666,45 zł

Stan na dzień 31 grudnia 2009 r.

 • Środki trwałe: 393 498,69 zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu: 211 482,85 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 12 457,39 zł

Stan na dzień 31 grudnia 2010 r.

 • Środki trwałe: 399 110,69 zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu: 209 615,65
 • Wartości niematerialne i prawne: 13 922,38 zł

Stan na dzień 31 grudnia 2011r.

 • Środki trwałe:  399 111 zł 
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu : 209 616
 • Wartości niematerialne i prawne : 13. 992

Stan na dzień 31 grudnia 2012r.

 • Środki trwałe:  396 273,48  zł 
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu :
 • Wartości niematerialne i prawne : 13.992,38

Stan na dzień 31 grudnia 2013r. 

 • Środki trwałe:  399 347,31 zł 
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu : 286 697,94
 • Wartości niematerialne i prawne : 17.117,39

Stan na dzień 31 grudnia 2017r. 

 • Środki trwałe:  522 044,96 
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu : 309 089,64
 • Wartości niematerialne i prawne : 19.578,89

Stan na dzień 31 grudnia 2018r. 

 • Środki trwałe:  684 757,91 
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu : 306 294,41
 • Wartości niematerialne i prawne : 19.578,89

Stan na dzień 31 grudnia 2019r. 

 • Środki trwałe:  848 661,94 
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu : 336 394,57
 • Wartości niematerialne i prawne : 20.158,89

 Stan na dzień 31 grudnia 2020r.

 • Grunty: 28 860,00 zł
 • Budynki i lokale: 763 024,23 zł
 • Kotły i maszyny energetyczne: 40 215,71 zł
 • Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania : 3 570,00 zł
 • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 5 612,00 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 28 298,88 zł
 • Pozostałe środki trwałe (KONTO 013): 347 939,52 zł 

Stan na dzień 31 grudnia 2021r. 

 • Grunty: 28 860,00 zł
 • Budynki i lokale: 763 024,23 zł
 • Kotły i maszyny energetyczne: 40 215,71 zł
 • Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 3 570,00 zł
 • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 5 612,00 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 28 105,88 zł
 • Pozostałe środki trwałe (KONTO 013): 336 241,08 zł

Stan na dzień 31 grudnia 2022r.

 • Grunty: 28 860,00 zł
 • Budynki i lokale: 763 024,23 zł
 • Kotły i maszyny energetyczne: 40 215,71 zł
 • Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 3 570,00 zł
 • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 5 612,00 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 28 105,88 zł
 • Pozostałe środki trwałe (KONTO 013): 351 903,17 zł

Redakcja strony: MajątekRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2605