Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

Rejestry i ewidencje

 • Rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu
 • Rejestr zarządzeń dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr upoważnień
 • Rejestr instruktażu ogólnego BHP
 • Rejestr zamówien publicznych
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr wypadków wychowanków
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • Ewidencja pieczęci, pieczątek i stempli
 • Ewidencja zatrudnienia
 • Ewidencja czasu pracy
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja orodków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
 • Ewidencja przydziału środków ochony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego
 • Ewidencja pozostałych środków trwałych w używaniu (księgi inwentarzowe)
 • Ewidencja pracowników skierowanych na szkolenia i kursy

Redakcja strony: Rejestry i ewidencjeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2438