Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

Dane MDK w Raciborzu

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W RACIBORZU

ul. Stalmacha 12
47 – 400 RACIBÓRZ
tel. / fax +48 32 415 23 28
tel. +48 32 415 24 69
e-mail:

NIP: 639 17 04 902

KIEROWNICTWO

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu - mgr Agnieszka Busuleanu - Jaksik

Główny księgowy Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu - Elżbieta Głos

Godziny urzędowania sekretariatu:

od poniedziałku do piątku 8:00 do 17:00
    
Redakcja Strony:

Redaktor BIP: Ilona Babeł
tel. 32 415 23 28
fax  32 415 23 28
e-mail:

STRONA GŁÓWNA BIP: www.bip.gov.pl

Charakterystyka

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu to placówka z ponad 35–letnią tradycją. Do głównych zadań realizowanych przez placówkę należą:

 • stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży w różnorodnych kołach;
 • zorganizowanie właściwego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny i pracy umysłowej;
 • zapewnienie opieki wychowawczej, ochrony przed różnymi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej;
 • wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
 • umożliwienie udziału w zajęciach dzieciom niepełnosprawnym i niedostosowanym;
 • przygotowywanie do publicznych wystąpień indywidualnych i grupowych;
 • organizowanie czasu wolnego, wypoczynku i rekreacji, w tym również podczas ferii zimowych i wakacji;
 • realizowanie programów edukacyjnych, wychowawczych i profilaktycznych;
 • współpraca z rodzinami wychowanków, placówkami kulturalno-oświatowymi, instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym.

W 2017 roku placówka przeszła reorganizację i obok istniejących kół teatralnych, tanecznych, wokalnych, plastycznych czy świetlicowych, pojawiły się nowe: koło gitarowe, mała modelarnia, koło ceramiki, koło dziennikarskie oraz koła tańca współczesnego - balet, jazz. Czołowymi imprezami, które odbywają się w placówce, są m.in:

- Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej - pięć konkursów: wokalny, teatralny, plastyczny, taneczny i recytatorski, organizowanych we współpracy z powiatowymi placówkami kulturalnymi
- Festiwal Multidyscyplinarny - festiwal mający na celu promowanie wszystkich dziedzin artystycznych, którymi zajmuje się placówka
- Festyn z MDK - impreza plenerowa, promująca działalność placówki, obywająca się  na Zamku Piastowskim w Raciborzu
- Karnawałowa Rewia Tańca (od 2006 roku) - dwudniowa impreza taneczna, w której prezentują się wszystkie koła tańca towarzyskiego oraz współczesnego, zarówno dziecięce, jak i młodzieżowe.
- Powiatowy Festiwal Widowisk Bożonarodzeniowych
- Zimowe warsztaty artystyczne "Nasza Bajka"
- Powiatowy Konkurs Plastyczny "Moja Walentynka"

Ponadto placówka organizuje szereg imprez okazjonalnych oraz prezentuje semestralne podsumowania działalności swoich kół w postaci pokazów, premier, galerii, koncertów i in. Placówka  współpracuje ze szkołami i innymi placówkami z powiatu, województwa, kraju czy z zagranicy; jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego oraz Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

Zadaniem priorytetowym Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu jest rozbudzenie potencjału twórczego i zaspokajanie zainteresowań dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. Wychowankowie zdobywają liczne wyróżnienia w konkursach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym, co świadczy o nieprzeciętnym potencjale i możliwościach młodych artystów.

 

Redakcja strony: Dane MDK w RaciborzuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8050