Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

Dane MDK w Raciborzu

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W RACIBORZU

ul. Stalmacha 12
47 – 400 RACIBÓRZ
tel. / fax +48 32 415 23 28
tel. +48 32 415 24 69
e-mail:

NIP: 639 17 04 902

KIEROWNICTWO

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu - mgr Agnieszka Busuleanu - Jaksik

Główny księgowy Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu - Elżbieta Głos

Godziny urzędowania sekretariatu:

od poniedziałku do piątku 8:00 do 17:00
    
Redakcja Strony:

Redaktor BIP: Ilona Babeł
tel. 32 415 23 28
fax  32 415 23 28
e-mail:

STRONA GŁÓWNA BIP: www.bip.gov.pl

Charakterystyka

Od 1985 roku do dziś placówka figuruje pod nazwą Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu.

Gdy zakończono remont w 1985 r. Dyrektor i pracujący z nim ludzie zorganizowali sześć głównych działów pracy pozaszkolnej, co przyczyniło się do przekształcenia placówki w Młodzieżowy Dom Kultury. Rozwijała się turystyka, plenery malarskie i różnorodne turnieje. Pan Józef Oleszek przeszedł na emeryturę i przekazał MDK Andrzejowi Jabrzykowi, który kierował nim w latach 1987-1989. Prowadzono wymianę młodzieży na obozach letnich z Domem Pioniera w Opawie.

1989 - 2000

Dyrektorem zostaje Pani Aleksandra Jańska. Wprowadziła naukę języków obcych oraz pracownie komputerową. Obok istniejących już kół zainteresowań zorganizowano koło strzeleckie. Nawiązano współprace z młodzieżą z Białorusi, Anglii i Francji. Turystyka i krajoznawstwo są rozwijane pry udziale tzw. „Zielonych Szkól”. Młodzież z dużym powodzeniem uczestniczy w międzynarodowych konkursach plastycznych, fotograficznych i rękodzielniczych. Od 1994r. organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Barwy Jesieni”. Od 1999r. organem prowadzącym Młodzieżowy Dom Kultury jest Powiat Raciborski, natomiast organem sprawującym nadzór merytoryczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.

od 2000

Dyrektorem od 2000 r. jest Pani Elżbieta Biskup. Od roku 1994 kieruje zespołem wokalnym „Miraż”, który powstał na bazie chóru II LO w Raciborzu. To właśnie „Miraż” kojarzony jest z Młodzieżowym Domem Kultury w Raciborzu. Ciągła rotacja osób wchodzących w skład zespołu wnosi do niego ciągłe zmiany. Wielkim sukcesem zespołu jest to, że wychowankowie: Anna Wyszkoni, Marzena Korzonek Dawid Koczy oraz inni są rozpoznawani na arenie międzynarodowej. Zespół zdobył wiele rozmaitych wyróżnień

na arenie krajowej jaki i międzynarodowej. Stał się wizytówką Powiatu Raciborskiego i jego stolicy - Miasta Raciborza. Od 2001r. organizowany jest Ogólnopolski Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej, który zrzesza wiele osób z terenu całego kraju, które za pomocą narzędzi sztuki, którymi są piosenka, wiersz oraz taniec dbają o środowisko naturalne. Z ważniejszych imprez, których MDK jest organizatorem można wymienić: Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej, Zimowe Warsztaty Wokalne, które nieustannie co roku prowadzą Elżbieta Zapendowska i Andrzej Głowacki, Powiatowy Konkursu Ekologiczny „Z ekologią za pan brat”, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny BARWY JESIENI oraz wiele innych uroczystości. W 2012 roku placówka zainaugurowała  Festiwal Piosenki Europejskiej, który będzie odbywał się cyklicznie, a jego zasięg będzie miał charakter ogólnopolski, a nawet międzynarodowy. Ponadto w roku 2012 Młodzieżowy Dom Kultury realizował Projekt pt." Możemy Przekraczać Granice - Kultura bez g-hranic " który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP Przekraczamy Granice. Dodatkowym działaniem w które nasza placówka współorganizowała w raz Zwojewodą Śląskim oraz Śląskim Kuratorem Oświaty był konkurs o zasięgu Rejonowym oraz Wojewódzkim  pt: " Kibicuję z Piosenką ". 

Zadaniem priorytetowym Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu jest rozbudzenie potencjału twórczego i zaspokajanie zainteresowań dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. Niewątpliwą dumą napawa fakt, iż wychowankowie zdobywają liczne wyróżnienia w konkursach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym, co świadczy o nieprzeciętnym potencjale i możliwościach młodych artystów.

Redakcja strony: Dane MDK w RaciborzuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7631