Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2006

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Budżet Powiatu Raciborskiego na 2006 rok [ 31 ]
Budżet 2005 - załącznik nr 6 (wydatki-porozumienia rządowe) Budżet 2005 - załącznik nr 6 (wydatki-porozumienia rządowe)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
12-10-20 17:20
Kunicka Karolina
17KB
Budżet 2006 - Budżet placówek oświatowych na 2006 rok Budżet 2006 - Budżet placówek oświatowych na 2006 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
12-10-20 17:20
Kunicka Karolina
35.5KB
Budżet 2006 - Część opisowa budżetu Powiatu na 2006 rok Budżet 2006 - Część opisowa budżetu Powiatu na 2006 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
12-10-20 17:20
Kunicka Karolina
135.5KB
Budżet 2006 - Część opisowa budżetu Powiatu na 2006 rok Budżet 2006 - Część opisowa budżetu Powiatu na 2006 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
12-10-20 17:21
Kunicka Karolina
135.5KB
Budżet 2006 - Dochody własne-część opisowa Budżet 2006 - Dochody własne-część opisowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
12-10-20 17:21
Kunicka Karolina
25.5KB
Budżet 2006 - Dochody własne-część opisowa Budżet 2006 - Dochody własne-część opisowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
12-10-20 17:21
Kunicka Karolina
25.5KB
Budżet 2006 - Objaśnienia Budżet 2006 - Objaśnienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
12-10-20 17:22
Kunicka Karolina
20KB
Budżet 2006 - Planowane spłaty pożyczek i kredytów Budżet 2006 - Planowane spłaty pożyczek i kredytów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
12-10-20 17:22
Kunicka Karolina
17KB
Budżet 2006 - Prognozowany dług Budżet 2006 - Prognozowany dług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
12-10-20 17:23
Kunicka Karolina
18.5KB
Budżet 2006 - Uchwała Nr 16741205 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Racibor Budżet 2006 - Uchwała Nr 16741205 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Racibor
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
12-10-20 17:23
Kunicka Karolina
20KB
Budżet 2006 - Uchwała Nr XXXVII4812005 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2006 rok Budżet 2006 - Uchwała Nr XXXVII4812005 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2006 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
12-10-20 17:23
Kunicka Karolina
33.5KB
Budżet 2006 - Wartość mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.10.2005 r Budżet 2006 - Wartość mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.10.2005 r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
12-10-20 17:24
Kunicka Karolina
24KB
Budżet 2006 - Załącznik nr 1, Dochody budżetu powiatu na rok 2006 Budżet 2006 - Załącznik nr 1, Dochody budżetu powiatu na rok 2006
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
12-10-20 17:24
Kunicka Karolina
26.5KB
Budżet 2006 - Załącznik nr 2, Zadania własne realizowane przez powiat na rok 2006 Budżet 2006 - Załącznik nr 2, Zadania własne realizowane przez powiat na rok 2006
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
12-10-20 17:24
Kunicka Karolina
36.5KB
Budżet 2006 - Załącznik nr 3, Dochody rządowe Budżet 2006 - Załącznik nr 3, Dochody rządowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
12-10-20 17:24
Kunicka Karolina
19.5KB
Budżet 2006 - Załącznik nr 4, Wydatki rządowe Budżet 2006 - Załącznik nr 4, Wydatki rządowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
12-10-20 17:24
Kunicka Karolina
23KB
Budżet 2006 - Załącznik nr 5, Dochody porozumienia rządowe Budżet 2006 - Załącznik nr 5, Dochody porozumienia rządowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
12-10-20 17:25
Kunicka Karolina
16.5KB
Budżet 2006 - Załącznik nr 7, Dochody porozumienia z JST Budżet 2006 - Załącznik nr 7, Dochody porozumienia z JST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
12-10-20 17:25
Kunicka Karolina
18.5KB
Budżet 2006 - Załącznik nr 8, Wydatki porozumienia z JST Budżet 2006 - Załącznik nr 8, Wydatki porozumienia z JST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
12-10-20 17:25
Kunicka Karolina
19.5KB
Budżet 2006 - Załącznik nr 9, Przychody Budżet 2006 - Załącznik nr 9, Przychody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
12-10-20 17:25
Kunicka Karolina
19KB
Budżet 2006 - Załącznik nr 10, Rozchody Budżet 2006 - Załącznik nr 10, Rozchody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
12-10-20 17:27
Kunicka Karolina
19KB
Budżet 2006 - Załącznik nr 11, Rozchody-spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich Budżet 2006 - Załącznik nr 11, Rozchody-spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
12-10-20 17:27
Kunicka Karolina
14KB
Budżet 2006 - Załącznik nr 12, Prognoza długu 2006 Budżet 2006 - Załącznik nr 12, Prognoza długu 2006
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
12-10-20 17:28
Kunicka Karolina
40KB
Budżet 2006 - Załącznik nr 13, PFOŚiGW 2006 Budżet 2006 - Załącznik nr 13, PFOŚiGW 2006
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
12-10-20 17:28
Kunicka Karolina
17KB
Budżet 2006 - Załącznik nr 14, PFGZGiK 2006 Budżet 2006 - Załącznik nr 14, PFGZGiK 2006
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
12-10-20 17:28
Kunicka Karolina
17.5KB
Budżet 2006 - Załącznik nr 15, Dochody budżetu państwa na rok 2006 związane z realizacją zadań zleconych JST Budżet 2006 - Załącznik nr 15, Dochody budżetu państwa na rok 2006 związane z realizacją zadań zleconych JST
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
12-10-20 17:28
Kunicka Karolina
21.5KB
Budżet 2006 - Załącznik nr 16, Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych powiatu Budżet 2006 - Załącznik nr 16, Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych powiatu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
12-10-20 17:30
Kunicka Karolina
19.5KB
Budżet 2006 - Załącznik nr 17, Środki pochodzące z funduszy strukturalnych Budżet 2006 - Załącznik nr 17, Środki pochodzące z funduszy strukturalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
12-10-20 17:30
Kunicka Karolina
16KB
Budżet 2006 - Załącznik nr 18, Plan przychodów i wydatków dochodów własnych Budżet 2006 - Załącznik nr 18, Plan przychodów i wydatków dochodów własnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
12-10-20 17:31
Kunicka Karolina
29KB
Budżet 2006 - Załącznik nr 19, Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu raciborksiego na lata 2006-2008 Budżet 2006 - Załącznik nr 19, Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu raciborksiego na lata 2006-2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
12-10-20 17:31
Kunicka Karolina
88KB
Budżet 2006 - Załącznik nr 20, Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2005 r Budżet 2006 - Załącznik nr 20, Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2005 r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
12-10-20 17:31
Kunicka Karolina
35KB

Redakcja strony: 2006Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2284