Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Pomoc publiczna

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2016 rok [ 1 ]
Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2016 rok Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 977
17-05-09 13:43
Budzan Dominika
442.37KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Informacja z art.37 ustawy i finansach publicznych za 2015 rok [ 1 ]
Informacja z art.37 ustawy i finansach publicznych za 2015 rok Informacja z art.37 ustawy i finansach publicznych za 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365
16-05-25 08:39
Budzan Dominika
433.19KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2014 rok [ 1 ]
Informacja z art.37 ustawy i finansach publicznych za 2014 rok Informacja z art.37 ustawy i finansach publicznych za 2014 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1011
15-05-13 13:04
Budzan Dominika
508.96KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2017 rok [ 1 ]
Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2017 rok Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
18-06-08 12:26
Budzan Dominika
452.68KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2018 rok [ 1 ]
Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2018 rok Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
19-05-22 13:17
Budzan Dominika
270.35KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2019 rok [ 1 ]
Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2019 rok Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-05-21 10:50
Budzan Dominika
378.92KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2004r. [ 1 ]
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2004r Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2004r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
12-10-20 13:27
Kunicka Karolina
133.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2005r. [ 7 ]
Pomoc publiczna 2005 Nieruchomości Pomoc publiczna 2005 Nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 784
12-10-20 13:28
Kunicka Karolina
29KB
Pomoc publiczna 2005 Ochrona środowiska Pomoc publiczna 2005 Ochrona środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2014
12-10-20 13:29
Kunicka Karolina
81KB
Pomoc publiczna 2005 pomoc społeczna Pomoc publiczna 2005 pomoc społeczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 459
12-10-20 13:29
Kunicka Karolina
32.5KB
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej I kw.2005r Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej I kw.2005r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
12-10-20 13:29
Kunicka Karolina
184KB
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej II kw.2005r Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej II kw.2005r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
12-10-20 13:30
Kunicka Karolina
60KB
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej III kw.2005r Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej III kw.2005r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
12-10-20 13:30
Kunicka Karolina
166KB
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej IV kw.2005r Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej IV kw.2005r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
12-10-20 13:31
Kunicka Karolina
463.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2006 [ 1 ]
Pomoc publiczna 2006 pomoc społeczna Pomoc publiczna 2006 pomoc społeczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 929
12-10-20 13:28
Kunicka Karolina
102KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2007 [ 3 ]
Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2007 Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 334
12-10-20 13:31
Kunicka Karolina
1.24MB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
12-10-20 13:32
Kunicka Karolina
724.54KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2048
12-10-20 13:33
Kunicka Karolina
918.6KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2008 [ 3 ]
Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2008 Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
12-10-20 13:34
Kunicka Karolina
203.39KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
12-10-20 13:35
Kunicka Karolina
125.83KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2445
12-10-20 13:35
Kunicka Karolina
189.38KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2009 [ 6 ]
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 528
12-10-20 13:36
Kunicka Karolina
37.92KB
Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 roku Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
12-10-20 13:36
Kunicka Karolina
29.45KB
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
12-10-20 13:36
Kunicka Karolina
42.55KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
12-10-20 13:37
Kunicka Karolina
36.9KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2138
12-10-20 13:37
Kunicka Karolina
69.78KB
Zobowiązania wymagalne Zobowiązania wymagalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
12-10-20 13:38
Kunicka Karolina
18.2KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2010 [ 6 ]
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
12-10-20 13:38
Kunicka Karolina
38.02KB
Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 roku Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 347
12-10-20 13:38
Kunicka Karolina
34.47KB
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
12-10-20 13:39
Kunicka Karolina
43.36KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
12-10-20 13:39
Kunicka Karolina
42.56KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2368
12-10-20 13:39
Kunicka Karolina
53.72KB
Zobowiązania wymagalne Zobowiązania wymagalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
12-10-20 13:40
Kunicka Karolina
18.6KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2011 [ 6 ]
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
12-10-20 13:40
Kunicka Karolina
38.87KB
Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
12-10-20 13:41
Kunicka Karolina
41.65KB
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 631
12-10-20 13:41
Kunicka Karolina
41.17KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 380
12-10-20 13:41
Kunicka Karolina
43.02KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1327
12-10-20 13:42
Kunicka Karolina
50.72KB
Zobowiązania wymagalne Zobowiązania wymagalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
12-10-20 13:42
Kunicka Karolina
18.54KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej w 2012 [ 5 ]
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1132
13-05-14 14:25
Budzan Dominika
201.44KB
Kwota zobowiązań wymagalnych Kwota zobowiązań wymagalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
13-05-14 14:26
Budzan Dominika
161.98KB
Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
13-05-14 14:28
Budzan Dominika
213.18KB
Wykaz os. prawn. i fiz., jedn. org. nieposiadających osob.prawn., którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500zł, ze wskazaniem kwot i przyczyn umorzenia Wykaz os. prawn. i fiz., jedn. org. nieposiadających osob.prawn., którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500zł, ze wskazaniem kwot i przyczyn umorzenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
13-05-14 14:42
Budzan Dominika
213.7KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1016
13-05-14 14:43
Budzan Dominika
250.79KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej w 2013 roku [ 5 ]
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) za 2013 rok Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) za 2013 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
14-05-20 12:41
Budzan Dominika
187.76KB
Kwota zobowiązań wymagalnych Kwota zobowiązań wymagalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
14-05-20 12:42
Budzan Dominika
115.61KB
Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
14-05-20 12:43
Budzan Dominika
209.72KB
Wykaz os. prawn. i fizy. oraz jedn. org. nieposiadających osob. prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł, ze wskazaniem kwot i przyczyn umorzenia Wykaz os. prawn. i fizy. oraz jedn. org. nieposiadających osob. prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł, ze wskazaniem kwot i przyczyn umorzenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 375
14-05-20 12:51
Budzan Dominika
205.09KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym udzielono pomocy publicznej w 2013r. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym udzielono pomocy publicznej w 2013r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 746
14-05-20 12:52
Budzan Dominika
284.77KB

Redakcja strony: Pomoc publicznaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2366