Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Pomoc publiczna

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2016 rok [ 1 ]
Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2016 rok Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 995
17-05-09 13:43
Budzan Dominika
442.37KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Informacja z art.37 ustawy i finansach publicznych za 2015 rok [ 1 ]
Informacja z art.37 ustawy i finansach publicznych za 2015 rok Informacja z art.37 ustawy i finansach publicznych za 2015 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
16-05-25 08:39
Budzan Dominika
433.19KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2014 rok [ 1 ]
Informacja z art.37 ustawy i finansach publicznych za 2014 rok Informacja z art.37 ustawy i finansach publicznych za 2014 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1034
15-05-13 13:04
Budzan Dominika
508.96KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2017 rok [ 1 ]
Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2017 rok Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
18-06-08 12:26
Budzan Dominika
452.68KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2018 rok [ 1 ]
Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2018 rok Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
19-05-22 13:17
Budzan Dominika
270.35KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2019 rok [ 1 ]
Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2019 rok Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
20-05-21 10:50
Budzan Dominika
378.92KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2020 rok [ 1 ]
Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2020 rok Informacja z art.37 ustawy o finansach publicznych za 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-05-18 11:17
Budzan Dominika
1.23MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2004r. [ 1 ]
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2004r Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2004r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404
12-10-20 13:27
Kunicka Karolina
133.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2005r. [ 7 ]
Pomoc publiczna 2005 Nieruchomości Pomoc publiczna 2005 Nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 788
12-10-20 13:28
Kunicka Karolina
29KB
Pomoc publiczna 2005 Ochrona środowiska Pomoc publiczna 2005 Ochrona środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2032
12-10-20 13:29
Kunicka Karolina
81KB
Pomoc publiczna 2005 pomoc społeczna Pomoc publiczna 2005 pomoc społeczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 463
12-10-20 13:29
Kunicka Karolina
32.5KB
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej I kw.2005r Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej I kw.2005r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
12-10-20 13:29
Kunicka Karolina
184KB
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej II kw.2005r Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej II kw.2005r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
12-10-20 13:30
Kunicka Karolina
60KB
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej III kw.2005r Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej III kw.2005r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
12-10-20 13:30
Kunicka Karolina
166KB
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej IV kw.2005r Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej IV kw.2005r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
12-10-20 13:31
Kunicka Karolina
463.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2006 [ 1 ]
Pomoc publiczna 2006 pomoc społeczna Pomoc publiczna 2006 pomoc społeczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 940
12-10-20 13:28
Kunicka Karolina
102KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2007 [ 3 ]
Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2007 Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 342
12-10-20 13:31
Kunicka Karolina
1.24MB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
12-10-20 13:32
Kunicka Karolina
724.54KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2058
12-10-20 13:33
Kunicka Karolina
918.6KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2008 [ 3 ]
Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2008 Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
12-10-20 13:34
Kunicka Karolina
203.39KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
12-10-20 13:35
Kunicka Karolina
125.83KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2460
12-10-20 13:35
Kunicka Karolina
189.38KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2009 [ 6 ]
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 530
12-10-20 13:36
Kunicka Karolina
37.92KB
Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 roku Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
12-10-20 13:36
Kunicka Karolina
29.45KB
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
12-10-20 13:36
Kunicka Karolina
42.55KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
12-10-20 13:37
Kunicka Karolina
36.9KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2192
12-10-20 13:37
Kunicka Karolina
69.78KB
Zobowiązania wymagalne Zobowiązania wymagalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
12-10-20 13:38
Kunicka Karolina
18.2KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2010 [ 6 ]
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
12-10-20 13:38
Kunicka Karolina
38.02KB
Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 roku Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
12-10-20 13:38
Kunicka Karolina
34.47KB
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
12-10-20 13:39
Kunicka Karolina
43.36KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 386
12-10-20 13:39
Kunicka Karolina
42.56KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2416
12-10-20 13:39
Kunicka Karolina
53.72KB
Zobowiązania wymagalne Zobowiązania wymagalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
12-10-20 13:40
Kunicka Karolina
18.6KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w 2011 [ 6 ]
Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 347
12-10-20 13:40
Kunicka Karolina
38.87KB
Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
12-10-20 13:41
Kunicka Karolina
41.65KB
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 636
12-10-20 13:41
Kunicka Karolina
41.17KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 382
12-10-20 13:41
Kunicka Karolina
43.02KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1346
12-10-20 13:42
Kunicka Karolina
50.72KB
Zobowiązania wymagalne Zobowiązania wymagalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
12-10-20 13:42
Kunicka Karolina
18.54KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej w 2012 [ 5 ]
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1158
13-05-14 14:25
Budzan Dominika
201.44KB
Kwota zobowiązań wymagalnych Kwota zobowiązań wymagalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
13-05-14 14:26
Budzan Dominika
161.98KB
Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 375
13-05-14 14:28
Budzan Dominika
213.18KB
Wykaz os. prawn. i fiz., jedn. org. nieposiadających osob.prawn., którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500zł, ze wskazaniem kwot i przyczyn umorzenia Wykaz os. prawn. i fiz., jedn. org. nieposiadających osob.prawn., którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500zł, ze wskazaniem kwot i przyczyn umorzenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
13-05-14 14:42
Budzan Dominika
213.7KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1065
13-05-14 14:43
Budzan Dominika
250.79KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej w 2013 roku [ 5 ]
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) za 2013 rok Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) za 2013 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
14-05-20 12:41
Budzan Dominika
187.76KB
Kwota zobowiązań wymagalnych Kwota zobowiązań wymagalnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
14-05-20 12:42
Budzan Dominika
115.61KB
Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
14-05-20 12:43
Budzan Dominika
209.72KB
Wykaz os. prawn. i fizy. oraz jedn. org. nieposiadających osob. prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł, ze wskazaniem kwot i przyczyn umorzenia Wykaz os. prawn. i fizy. oraz jedn. org. nieposiadających osob. prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł, ze wskazaniem kwot i przyczyn umorzenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 386
14-05-20 12:51
Budzan Dominika
205.09KB
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym udzielono pomocy publicznej w 2013r. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym udzielono pomocy publicznej w 2013r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 782
14-05-20 12:52
Budzan Dominika
284.77KB

Redakcja strony: Pomoc publicznaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2464