Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu

2021 ROK

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: A Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok przez Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu [ 1 ]
DPS plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok.pdf DPS plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
21-03-08 14:33
Hildebrand Margota
1.92MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: T Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej"Złota Jesień" w Raciborzu, tryb: zapytanie ofertowe, DG.231.22.2021 [ 2 ]
DG.231.22.2021- zapytanie ofertowe Termomodernizacja.pdf DG.231.22.2021- zapytanie ofertowe Termomodernizacja.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-07-09 13:08
Hildebrand Margota
6.1MB
DG.231.22.2021 załączniki do zapytanie ofertowego Termomodernizacja.zip DG.231.22.2021 załączniki do zapytanie ofertowego Termomodernizacja.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-07-09 13:08
Hildebrand Margota
16.42MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: U Dostawa mięsa, wędlin i drobiu z podziałem na części: Część I – Dostawa mięsa i wędlin, Część II- Dostawa drobiu na II półrocze 2021 roku, tryb podstawowy art.275 ust.1 uPzp, SA.252.4.2021 [ 10 ]
link do postępowania mięso, wędliny dps SA.252.4.2021.docx link do postępowania mięso, wędliny dps SA.252.4.2021.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-05-26 12:04
Hildebrand Margota
16.49KB
ogł. mięso, wędliny dps SA.252.4.2021.pdf ogł. mięso, wędliny dps SA.252.4.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-05-26 12:04
Hildebrand Margota
100.76KB
SWZ mięso, wędliny dps SA.252.4.2021.pdf SWZ mięso, wędliny dps SA.252.4.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
21-05-26 12:05
Hildebrand Margota
10.9MB
zał 1A, 1B do SWZ mięso, wędliny dps.SA.252.4.2021.docx zał 1A, 1B do SWZ mięso, wędliny dps.SA.252.4.2021.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-05-26 12:05
Hildebrand Margota
29.72KB
Zał. 1,2,3, do SWZ mięso, wędliny dps SA.252.4.2021.docx Zał. 1,2,3, do SWZ mięso, wędliny dps SA.252.4.2021.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
21-05-26 12:06
Hildebrand Margota
35.13KB
Opinia UZP- jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej.pdf Opinia UZP- jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-05-28 11:04
Hildebrand Margota
1.08MB
inf.o kwocie mięso, wędliny SA.252.4.2021.pdf inf.o kwocie mięso, wędliny SA.252.4.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
21-06-02 13:54
Hildebrand Margota
308.51KB
inf. z otwarcia ofert mięso, wędliny SA.252.4.2021.pdf inf. z otwarcia ofert mięso, wędliny SA.252.4.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-06-07 14:02
Hildebrand Margota
757.42KB
info. wyborze ofert mięso, wędliny SA.252.4.2021.pdf info. wyborze ofert mięso, wędliny SA.252.4.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-06-09 09:52
Hildebrand Margota
0.92MB
inf o ponownym wyborze oferty na cz .II drób - SA.252.4.2021.pdf inf o ponownym wyborze oferty na cz .II drób - SA.252.4.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-06-14 12:05
Hildebrand Margota
610.06KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: W Dostawa mleka i produktów mleczarskich z podziałem na części: Część I – Dostawa mleka i produktów mleczarskich, Część II- Dostawa past serowych i tłuszczy na II półrocze 2021 r., tryb podstawowy art.275 pk1 uPzp, Nr sprawy SA.252.3.2021 [ 9 ]
link do postępowania dps.SA.252.3.2021.docx link do postępowania dps.SA.252.3.2021.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-05-24 17:28
Hildebrand Margota
16.44KB
ogłoszenie prod.mlecz.dps SA.252.3.2021.pdf ogłoszenie prod.mlecz.dps SA.252.3.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-05-24 17:28
Hildebrand Margota
102.69KB
SWZ prod mleczarskie dps SA.252.3.2021.pdf SWZ prod mleczarskie dps SA.252.3.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-05-24 17:29
Hildebrand Margota
11.6MB
zał 1A, 1B do SWZ dsp SA.252.3.2021.docx zał 1A, 1B do SWZ dsp SA.252.3.2021.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-05-24 17:29
Hildebrand Margota
24.97KB
zał.1,2,3 do SWZ dps SA.252.3.2021.docx zał.1,2,3 do SWZ dps SA.252.3.2021.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-05-24 17:30
Hildebrand Margota
40.21KB
inf.o kwocie prod.mleczarskie SA.252.3.2021.pdf inf.o kwocie prod.mleczarskie SA.252.3.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-05-28 11:12
Hildebrand Margota
316.72KB
Opinia UZP- jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej.pdf Opinia UZP- jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-05-28 11:04
Hildebrand Margota
1.08MB
inf z otwacia ofert prod.mleczarski SA.252.3.2021.pdf inf z otwacia ofert prod.mleczarski SA.252.3.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-06-02 14:43
Hildebrand Margota
455.57KB
inf. o wyborze oferty prod. mleczarskie SA.252.3.2021.pdf inf. o wyborze oferty prod. mleczarskie SA.252.3.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
21-06-07 09:26
Hildebrand Margota
874.45KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Y Dostawa świeżych warzyw i owoców na II półrocze 2021 r., tryb: podstawowy art.275 ust.1 uPzp, nr sprawy: SA.252.2.2021 [ 8 ]
SWZ warzywa, owoce dps SA.252.2.2021.pdf SWZ warzywa, owoce dps SA.252.2.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-05-24 11:41
Hildebrand Margota
9.17MB
zał do SWZ warzywa, owoce dps.SA.252.2.2021.docx zał do SWZ warzywa, owoce dps.SA.252.2.2021.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-05-24 11:41
Hildebrand Margota
44.94KB
link do postępowania dps.SA.252.2.2021.docx link do postępowania dps.SA.252.2.2021.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-05-24 11:42
Hildebrand Margota
16.41KB
ogłoszenie dps SA.252.2.2021.pdf ogłoszenie dps SA.252.2.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
21-05-24 11:48
Hildebrand Margota
86.72KB
inf.o kwocie warzywa,owoce SA.252.2.2021.pdf inf.o kwocie warzywa,owoce SA.252.2.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-05-28 11:02
Hildebrand Margota
285.68KB
Opinia UZP- jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej.pdf Opinia UZP- jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-05-28 11:02
Hildebrand Margota
1.08MB
inf. z otwarcia ofert warzywa, owoce, SA.252.2.2021.pdf inf. z otwarcia ofert warzywa, owoce, SA.252.2.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
21-06-02 14:43
Hildebrand Margota
379.43KB
inf. o wyborze oferty warzywa, owoce SA.252.2.2021.pdf inf. o wyborze oferty warzywa, owoce SA.252.2.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-06-07 09:26
Hildebrand Margota
484.04KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Z Dostawa różnych produktów spożywczych na II półrocze 2021 r., tryb: podstawowy art.275 pkt 1 uPzp, nr sprawy: SA.252.1.2021 [ 9 ]
link do postępowania dps.SA.252.1.2021.docx link do postępowania dps.SA.252.1.2021.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-05-21 12:28
Hildebrand Margota
16.53KB
ogłoszenie dps.SA.252.1.2021.pdf ogłoszenie dps.SA.252.1.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
21-05-21 12:29
Hildebrand Margota
87.17KB
SWZ- dps.SA.252.1.2021.pdf SWZ- dps.SA.252.1.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-05-21 12:29
Hildebrand Margota
9.88MB
zał. do SWZ dps.SA.252.1.2021.docx zał. do SWZ dps.SA.252.1.2021.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
21-05-21 12:31
Hildebrand Margota
59.63KB
ogłoszenie dps SA.252.2.2021.pdf ogłoszenie dps SA.252.2.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
21-05-24 11:57
Hildebrand Margota
87.17KB
inf.o kwocie prod.spożywcze SA.252.1.2021.pdf inf.o kwocie prod.spożywcze SA.252.1.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-05-28 11:01
Hildebrand Margota
286.62KB
Opinia UZP- jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej.pdf Opinia UZP- jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
21-05-28 11:01
Hildebrand Margota
1.08MB
inf. z otwarcia ofert prod. spożywcze SA.252.1.2021.pdf inf. z otwarcia ofert prod. spożywcze SA.252.1.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
21-05-31 12:44
Hildebrand Margota
392.79KB
inf. o wyborze oferty prod.spożywcze dps SA.252.1.2021.pdf inf. o wyborze oferty prod.spożywcze dps SA.252.1.2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
21-06-02 09:17
Hildebrand Margota
491.93KB

Redakcja strony: 2021 ROKRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2639