Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu

Majatek

Nieruchomość wpisana w księdze wieczystej pod nr 30044, prowadzonej przez Wydział V Sądu Rejonowego w Raciborzu stanowi własność Powiatu Raciborskiego, będącą w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” na mocy decyzji Zarząd Powiatu Raciborskiego  nr SG.I.7002/4/2/01 z dnia 25.06.2001 r.

Majątek jednostki

Stan na dzień 31.12.2022 r.

 • Grunty: 248 688,00 zł
 • Budynki : 2 893 576,93 zł
 • Obiekty inżynierii lądowej: 141 141,72 zł
 • Kotły i maszyny: 0 zł
 • Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 0 zł
 • Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne : 14 820,93 zł
 • Urządzenia techniczne: 74 154,38 zł
 • Środki transportu: 0 zł
 • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 0 zł

RAZEM: 3 372 381,96 zł

Redakcja strony: MajatekRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2802