Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu

Majatek

Nieruchomość wpisana w księdze wieczystej pod nr 30044, prowadzonej przez Wydział V Sądu Rejonowego w Raciborzu stanowi własność Powiatu Raciborskiego, będącą w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” na mocy decyzji Zarząd Powiatu Raciborskiego  nr SG.I.7002/4/2/01 z dnia 25.06.2001 r.

Majątek jednostki

Stan na dzień 31.12.2021 r.

 • Grunty: 248 688,00 zł
 • Budynki : 3 086 059,30 zł
 • Obiekty inżynierii lądowej: 170 330,01 zł
 • Kotły i maszyny: 0 zł
 • Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania: 20 429,17 zł
 • Specjalistyczne maszyny, urządzenia : 0 zł
 • Urządzenia techniczne: 89 686,82 zł
 • Środki transportu: 0 zł
 • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 3 247,20 zł

RAZEM: 3 618 440,50 zł

Redakcja strony: MajatekRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2570