Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu

Rejestry i ewidencje

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa.

Jednostka prowadzi następujące rejestry:

 • Rejestr mieszkańców domu pomocy społecznej
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr przyjętych pracowników
 • Rejestr zwolnionych pracowników

Dane zawarte w rejestrach udostępniane są na wniosek składany w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu ul. Grzonki 1, pok. nr 4 z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Archiwum- składnica akt

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu prowadzi składnicę akt , która służy potrzebom jednostki. Zasób składnicy akt stanowią materiały archiwalne powstałe i powstające w związku z działalnością jednostki, gromadzone są w niej akta powstające z bieżącej pracy komórek organizacyjnych Domu.

W składnicy akt  przechowywane są dokumenty osobowe i płacowe byłych pracowników Domu. Osoba starająca się o wystawienie zaświadczenia, odpisu dokumenty itp. może składać podanie w sekretariacie Domu. Sporządzone zaświadczenia, odpisu itp. wysyłane są pocztą do wnioskodawcy lub może je odebrać osobiście w sekretariacie Domu .

Za sporządzenie zaświadczenia, odpisu itp. nie  pobiera się opłat.

Redakcja strony: Rejestry i ewidencjeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4290