Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Raciborzu

2018

Postępowania prowadzone przez: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO NR 2 "MECHANIK"
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Doposażenie pracowni - informatycznej i automatyki [ 15 ]
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-CZĘŚĆ II.pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-CZĘŚĆ II.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-08-02 13:26
Kuzdrowski Leszek
132.3KB
ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
18-06-25 13:07
Kuzdrowski Leszek
627.5KB
PassMark - CPU Mark.pdf PassMark - CPU Mark.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
18-06-25 13:07
Kuzdrowski Leszek
586.04KB
siwz.pdf siwz.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
18-06-25 13:07
Kuzdrowski Leszek
752.3KB
załącznik nr 1 - przedmiot zamówienia-część I i II.PDF załącznik nr 1 - przedmiot zamówienia-część I i II.PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
18-06-25 13:08
Kuzdrowski Leszek
437.21KB
załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
18-06-25 13:08
Kuzdrowski Leszek
64.57KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
18-06-25 13:09
Kuzdrowski Leszek
65.26KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
18-06-25 13:09
Kuzdrowski Leszek
68.7KB
załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunków.docx załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunków.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-06-25 13:09
Kuzdrowski Leszek
67KB
załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
18-06-25 13:10
Kuzdrowski Leszek
64.29KB
załącznik nr 6 - wzór umowy.pdf załącznik nr 6 - wzór umowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
18-06-25 13:10
Kuzdrowski Leszek
585.7KB
informacja z otwarcia ofert.pdf informacja z otwarcia ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
18-07-05 09:41
Kuzdrowski Leszek
166.56KB
informacja o unieważnieniu-CZĘŚĆ I.pdf informacja o unieważnieniu-CZĘŚĆ I.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
18-07-09 12:34
Kuzdrowski Leszek
154.02KB
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-CZĘŚĆ II.pdf informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-CZĘŚĆ II.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
18-07-09 12:35
Kuzdrowski Leszek
163.32KB
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-unieważnieniu postępowania-CZĘŚĆ I.PDF ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-unieważnieniu postępowania-CZĘŚĆ I.PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-07-11 10:03
Kuzdrowski Leszek
568.35KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Doposażenie pracowni automatyki [ 17 ]
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-prac. automatyki-CZĘŚĆ II-urz.ele.pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-prac. automatyki-CZĘŚĆ II-urz.ele.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-06-18 14:37
Kuzdrowski Leszek
477.83KB
Informacja o unieważnieniu-prac. automatyki- CZĘŚĆ III.pdf Informacja o unieważnieniu-prac. automatyki- CZĘŚĆ III.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
18-03-23 15:01
Janowski Sławomir
158.13KB
Informacja o wyborze najk. oferty-prac. automatyki - CZĘŚĆ I.pdf Informacja o wyborze najk. oferty-prac. automatyki - CZĘŚĆ I.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
18-03-23 15:01
Janowski Sławomir
170.85KB
Zawiadomienie o poprawieniu omyłek-część I-In Time.pdf Zawiadomienie o poprawieniu omyłek-część I-In Time.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-03-23 15:01
Janowski Sławomir
166.52KB
informacja o wyborze najk. oferty-prac. automatyki - CZĘŚĆ II.pdf informacja o wyborze najk. oferty-prac. automatyki - CZĘŚĆ II.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-05-30 10:26
Kuzdrowski Leszek
161.75KB
ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
18-02-27 14:47
Janowski Sławomir
549.83KB
siwz.pdf siwz.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-02-27 14:47
Janowski Sławomir
723.46KB
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - część I, II i III.pdf załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - część I, II i III.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
18-02-27 14:47
Janowski Sławomir
578.16KB
załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
18-02-27 14:47
Janowski Sławomir
769.66KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.docx załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
18-02-27 14:48
Janowski Sławomir
772.59KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - prac. automatyki-CZĘŚĆ I-MEBLE.PDF Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - prac. automatyki-CZĘŚĆ I-MEBLE.PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
18-04-26 10:23
Janowski Sławomir
0.99MB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.docx załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
18-02-27 14:48
Janowski Sławomir
773.65KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część III.docx załącznik nr 3 - zestawienie cen - część III.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
18-02-27 14:48
Janowski Sławomir
774.67KB
załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunkw.docx załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunkw.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
18-02-27 14:48
Janowski Sławomir
772.39KB
załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
18-02-27 14:49
Janowski Sławomir
769.21KB
załącznik nr 6 - wzór umowy.doc załącznik nr 6 - wzór umowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
18-02-27 14:49
Janowski Sławomir
820.5KB
Informacja z otwarcia ofert - pracownia automatyki.pdf Informacja z otwarcia ofert - pracownia automatyki.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
18-03-12 09:24
Janowski Sławomir
560.56KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Doposażenie pracowni elektrycznej 1 [ 19 ]
Informacja z otwarcia ofert - pracownia elektryczna 1.pdf Informacja z otwarcia ofert - pracownia elektryczna 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-03-12 09:24
Janowski Sławomir
562.44KB
Informacja o unieważnieniu-prac. elektryczna - CZĘŚĆ III.pdf Informacja o unieważnieniu-prac. elektryczna - CZĘŚĆ III.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
18-03-23 09:40
Janowski Sławomir
158.39KB
Informacja o wyborze najk. oferty-prac. elektryczna - CZĘŚĆ I,II.pdf Informacja o wyborze najk. oferty-prac. elektryczna - CZĘŚĆ I,II.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
18-03-23 09:40
Janowski Sławomir
175.19KB
Zawiadomienie o poprawieniu omyłek-ZAMTECH.pdf Zawiadomienie o poprawieniu omyłek-ZAMTECH.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-03-23 09:41
Janowski Sławomir
168.78KB
ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
18-02-27 14:26
Janowski Sławomir
554.68KB
siwz.pdf siwz.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
18-02-27 14:26
Janowski Sławomir
725.69KB
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - część I, II i III.pdf załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - część I, II i III.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
18-02-27 14:27
Janowski Sławomir
664.5KB
załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
18-02-27 14:27
Janowski Sławomir
769.72KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.docx załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
18-02-27 14:27
Janowski Sławomir
780.97KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pracownia elektryczna-CZĘŚĆ II.PDF Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pracownia elektryczna-CZĘŚĆ II.PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
18-04-25 10:25
Janowski Sławomir
0.93MB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.docx załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
18-02-27 14:27
Janowski Sławomir
783.82KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część III.docx załącznik nr 3 - zestawienie cen - część III.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
18-02-27 14:28
Janowski Sławomir
771.74KB
Informacja o unieważnieniu-prac. elektryczna - CZĘŚĆ I.pdf Informacja o unieważnieniu-prac. elektryczna - CZĘŚĆ I.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-04-25 12:19
Janowski Sławomir
157.69KB
załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunkw.docx załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunkw.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
18-02-27 14:28
Janowski Sławomir
772.18KB
załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
18-02-27 14:28
Janowski Sławomir
769.09KB
załącznik nr 6 - wzór umowy.doc załącznik nr 6 - wzór umowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
18-02-27 14:28
Janowski Sławomir
820.5KB
Odpowiedź 1 na pytanie oferenta pracownia elektr..pdf Odpowiedź 1 na pytanie oferenta pracownia elektr..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
18-03-07 21:01
Janowski Sławomir
43.5KB
Odpowiedź 2 na pytanie oferenta pracownia elektr..pdf Odpowiedź 2 na pytanie oferenta pracownia elektr..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-03-07 21:01
Janowski Sławomir
41.19KB
Odpowiedź 3 na pytanie oferenta pracownia elektr..pdf Odpowiedź 3 na pytanie oferenta pracownia elektr..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
18-03-07 21:02
Janowski Sławomir
41.91KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Doposażenie pracowni elektrycznej 1 - III przetarg [ 14 ]
ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
18-05-18 13:10
Kuzdrowski Leszek
459.5KB
siwz.pdf siwz.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-05-18 13:11
Kuzdrowski Leszek
735.57KB
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - część I i II.PDF załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - część I i II.PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
18-05-18 13:11
Kuzdrowski Leszek
599.73KB
załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
18-05-18 13:11
Kuzdrowski Leszek
64.33KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
18-05-18 13:12
Kuzdrowski Leszek
75.62KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
18-05-18 13:12
Kuzdrowski Leszek
66.38KB
załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunkw.docx załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunkw.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
18-05-18 13:12
Kuzdrowski Leszek
66.87KB
załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
18-05-18 13:12
Kuzdrowski Leszek
63.84KB
załącznik nr 6 - wzór umowy.doc załącznik nr 6 - wzór umowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-05-18 13:13
Kuzdrowski Leszek
109.5KB
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
18-06-27 13:28
Kuzdrowski Leszek
576.81KB
informacja z otwarcia ofert-prac. maszyn, urządzeń i inst. elektr..pdf informacja z otwarcia ofert-prac. maszyn, urządzeń i inst. elektr..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
18-05-30 19:47
Kuzdrowski Leszek
168KB
zawiadomienie o poprawieniu omyłek-BENER.pdf zawiadomienie o poprawieniu omyłek-BENER.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
18-06-06 16:52
Kuzdrowski Leszek
204.64KB
informacja o wyborze najk. oferty-prac. maszyn i urz.ele- CZĘŚĆ I-na str....pdf informacja o wyborze najk. oferty-prac. maszyn i urz.ele- CZĘŚĆ I-na str....pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
18-06-06 16:53
Kuzdrowski Leszek
162.26KB
informacja o wyborze najk. oferty-prac. maszyn i urz.ele-CZEŚĆ II-na str....pdf informacja o wyborze najk. oferty-prac. maszyn i urz.ele-CZEŚĆ II-na str....pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
18-06-13 12:24
Kuzdrowski Leszek
163.32KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Doposażenie pracowni informatycznej 1 [ 11 ]
Informacja z otwarcia ofert - pracownia informatyczna 1.pdf Informacja z otwarcia ofert - pracownia informatyczna 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
18-03-12 09:24
Janowski Sławomir
527.35KB
Informacja o unieważnieniu.pdf Informacja o unieważnieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
18-03-13 14:54
Janowski Sławomir
161.46KB
ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
18-02-27 14:18
Janowski Sławomir
537.39KB
siwz.pdf siwz.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-02-27 14:18
Janowski Sławomir
703.23KB
załącznik nr 1 - przedmiot zamówienia.pdf załącznik nr 1 - przedmiot zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
18-02-27 14:19
Janowski Sławomir
425.04KB
załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
18-02-27 14:19
Janowski Sławomir
769.65KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen.docx załącznik nr 3 - zestawienie cen.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
18-02-27 14:20
Janowski Sławomir
772.24KB
załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunkw.docx załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunkw.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-02-27 14:20
Janowski Sławomir
772.25KB
załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
18-02-27 14:20
Janowski Sławomir
769.05KB
załącznik nr 6 - wzór umowy.doc załącznik nr 6 - wzór umowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-02-27 14:21
Janowski Sławomir
819KB
PassMark - CPU Mark.pdf PassMark - CPU Mark.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
18-02-27 14:22
Janowski Sławomir
586.04KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Doposażenie pracowni informatycznej 1 - III przetarg [ 12 ]
informacja z otwarcia ofert.pdf informacja z otwarcia ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
18-08-08 11:41
Kuzdrowski Leszek
158.87KB
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
18-08-10 10:49
Kuzdrowski Leszek
162.43KB
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
18-08-21 11:52
Kuzdrowski Leszek
489.65KB
ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
18-07-13 10:26
Kuzdrowski Leszek
433.83KB
PassMark - CPU Mark.pdf PassMark - CPU Mark.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-07-13 10:27
Kuzdrowski Leszek
586.04KB
siwz.pdf siwz.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
18-07-13 10:27
Kuzdrowski Leszek
751.82KB
załącznik nr 1 - przedmiot zamówienia.pdf załącznik nr 1 - przedmiot zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
18-07-13 10:28
Kuzdrowski Leszek
426.8KB
załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
18-07-13 10:28
Kuzdrowski Leszek
64.54KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen.docx załącznik nr 3 - zestawienie cen.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
18-07-13 10:29
Kuzdrowski Leszek
65.25KB
załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunków.docx załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunków.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
18-07-13 10:30
Kuzdrowski Leszek
67KB
załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
18-07-13 10:30
Kuzdrowski Leszek
64.34KB
załącznik nr 6 - wzór umowy.pdf załącznik nr 6 - wzór umowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
18-07-13 10:31
Kuzdrowski Leszek
585.69KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Doposażenie pracowni informatycznej 2 [ 17 ]
odpowiedź 1 na pytanie oferenta pracownia informatyczna 2 17.10.18.pdf odpowiedź 1 na pytanie oferenta pracownia informatyczna 2 17.10.18.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
18-10-17 10:22
Kuzdrowski Leszek
61.47KB
odpowiedź 2 na pytanie oferenta pracownia informatyczna 2 17.10.18.pdf odpowiedź 2 na pytanie oferenta pracownia informatyczna 2 17.10.18.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
18-10-17 12:26
Kuzdrowski Leszek
51.59KB
informacja z otwarcia ofert-pracownia informatyczna 2.pdf informacja z otwarcia ofert-pracownia informatyczna 2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-10-19 13:56
Kuzdrowski Leszek
169.49KB
zawiadomienie o poprawieniu omyłek-ZAMTECH-pracownia informatyczna 2.pdf zawiadomienie o poprawieniu omyłek-ZAMTECH-pracownia informatyczna 2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
18-10-23 10:04
Kuzdrowski Leszek
159.23KB
informacja o wyborze najk. oferty i odrzuceniu oferty-na stronę-część I....pdf informacja o wyborze najk. oferty i odrzuceniu oferty-na stronę-część I....pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
18-10-30 08:42
Kuzdrowski Leszek
164.7KB
informacja o unieważnieniu część II.pdf informacja o unieważnieniu część II.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
18-10-30 08:56
Kuzdrowski Leszek
158.32KB
informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu część III.pdf informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu część III.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2218
18-10-30 09:04
Kuzdrowski Leszek
169.47KB
ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
18-10-11 10:34
Kuzdrowski Leszek
622.06KB
siwz.pdf siwz.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
18-10-11 10:34
Kuzdrowski Leszek
747.77KB
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - część I, II, III.PDF załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - część I, II, III.PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
18-10-11 10:35
Kuzdrowski Leszek
622.31KB
załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
18-10-11 10:35
Kuzdrowski Leszek
64.91KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
18-10-11 10:35
Kuzdrowski Leszek
65.05KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
18-10-11 10:36
Kuzdrowski Leszek
65.29KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część III.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część III.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
18-10-11 10:36
Kuzdrowski Leszek
64.83KB
załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunków.docx załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunków.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
18-10-11 10:37
Kuzdrowski Leszek
67.11KB
załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
18-10-11 10:37
Kuzdrowski Leszek
64.49KB
załącznik nr 6 - wzór umowy.pdf załącznik nr 6 - wzór umowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
18-10-11 10:37
Kuzdrowski Leszek
760.99KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Doposażenie pracowni informatycznej 2 - II przetarg [ 13 ]
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-część II.pdf informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-część II.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
18-12-05 10:32
Kuzdrowski Leszek
157.93KB
ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
18-11-09 10:04
Kuzdrowski Leszek
616.82KB
siwz.pdf siwz.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
18-11-09 10:04
Kuzdrowski Leszek
745.3KB
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - część I, II.PDF załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - część I, II.PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
18-11-09 10:04
Kuzdrowski Leszek
669.27KB
załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
18-11-09 10:05
Kuzdrowski Leszek
65.05KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-11-09 10:05
Kuzdrowski Leszek
65.34KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
18-11-09 10:05
Kuzdrowski Leszek
64.9KB
załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunków.docx załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunków.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-11-09 10:06
Kuzdrowski Leszek
67.25KB
załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
18-11-09 10:06
Kuzdrowski Leszek
64.51KB
załącznik nr 6 - wzór umowy.pdf załącznik nr 6 - wzór umowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
18-11-09 10:07
Kuzdrowski Leszek
760.99KB
odpowiedzi na pytania oferenta pracownia inf.2 22.11.2018.pdf odpowiedzi na pytania oferenta pracownia inf.2 22.11.2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
18-11-22 07:56
Kuzdrowski Leszek
55.83KB
informacja z otwarcia ofert-pracownia informatyczna 2.pdf informacja z otwarcia ofert-pracownia informatyczna 2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
18-11-23 13:47
Kuzdrowski Leszek
166.61KB
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-część I.pdf informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-część I.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-11-27 13:06
Kuzdrowski Leszek
154.9KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Doposażenie pracowni mechatronicznej [ 16 ]
odpowiedź 1 na pytanie oferenta pracownia mechatroniczna 17.10.18.pdf odpowiedź 1 na pytanie oferenta pracownia mechatroniczna 17.10.18.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
18-10-17 15:15
Kuzdrowski Leszek
40.86KB
informacja z otwarcia ofert-pracownia mechatroniczna.pdf informacja z otwarcia ofert-pracownia mechatroniczna.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
18-10-19 13:56
Kuzdrowski Leszek
168.7KB
zawiadomienie o poprawieniu omyłek-ZAMTECH-pracownia mechatroniczna.pdf zawiadomienie o poprawieniu omyłek-ZAMTECH-pracownia mechatroniczna.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
18-10-23 10:05
Kuzdrowski Leszek
160.78KB
informacja o unieważnieniu część II.pdf informacja o unieważnieniu część II.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
18-10-24 13:28
Kuzdrowski Leszek
158.08KB
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część I.pdf informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część I.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
18-10-24 13:30
Kuzdrowski Leszek
161.24KB
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część III.pdf informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część III.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
18-10-24 13:30
Kuzdrowski Leszek
161.79KB
ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-10-11 11:41
Kuzdrowski Leszek
621.22KB
siwz.pdf siwz.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
18-10-11 11:41
Kuzdrowski Leszek
748.52KB
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - część I, II, III.PDF załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - część I, II, III.PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
18-10-11 11:42
Kuzdrowski Leszek
657.57KB
załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
18-10-11 11:42
Kuzdrowski Leszek
64.9KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
18-10-11 11:42
Kuzdrowski Leszek
65.21KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
18-10-11 11:43
Kuzdrowski Leszek
65.81KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część III.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część III.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
18-10-11 11:43
Kuzdrowski Leszek
64.43KB
załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunków.docx załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunków.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
18-10-11 11:44
Kuzdrowski Leszek
67.28KB
załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
18-10-11 11:44
Kuzdrowski Leszek
64.52KB
załącznik nr 6 - wzór umowy.pdf załącznik nr 6 - wzór umowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
18-10-11 11:44
Kuzdrowski Leszek
759.32KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Doposażenie pracowni obróbki skrawaniem [ 18 ]
Informacja z otwarcia ofert - pracownia obróbki skrawaniem Informacja z otwarcia ofert - pracownia obróbki skrawaniem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
18-03-12 09:24
Janowski Sławomir
593.64KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-prac. obróbki skrawaniem ....pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-prac. obróbki skrawaniem ....pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
18-03-22 16:59
Janowski Sławomir
173.7KB
ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
18-02-27 14:12
Janowski Sławomir
554.71KB
siwz.pdf siwz.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-02-27 14:13
Janowski Sławomir
732.34KB
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - część I, II, III i IV.pdf załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - część I, II, III i IV.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
18-02-27 14:14
Janowski Sławomir
565.48KB
załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
18-02-27 14:15
Janowski Sławomir
769.71KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.docx załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
18-02-27 14:15
Janowski Sławomir
773.34KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.docx załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
18-02-27 14:16
Janowski Sławomir
772.25KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część III.docx załącznik nr 3 - zestawienie cen - część III.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
18-02-27 14:16
Janowski Sławomir
773.49KB
załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunkw.docx załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunkw.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
18-02-27 14:17
Janowski Sławomir
772.31KB
załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
18-02-27 14:17
Janowski Sławomir
769.25KB
załącznik nr 6 - wzór umowy.doc załącznik nr 6 - wzór umowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-02-27 14:17
Janowski Sławomir
820.5KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pracownia obróbki skrawaniem-CZĘŚĆ ....pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pracownia obróbki skrawaniem-CZĘŚĆ ....pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
18-04-25 10:25
Janowski Sławomir
0.92MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia-prac. obróbki sk....pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia-prac. obróbki sk....pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-04-25 10:25
Janowski Sławomir
171.15KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część IV.docx załącznik nr 3 - zestawienie cen - część IV.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
18-03-05 09:27
Janowski Sławomir
773.48KB
Odpowiedź na pytanie oferenta - 05.03.2018.pdf Odpowiedź na pytanie oferenta - 05.03.2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
18-03-05 18:26
Janowski Sławomir
42.03KB
informacja o unieważnieniu-CZĘŚĆ I, II, III.pdf informacja o unieważnieniu-CZĘŚĆ I, II, III.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
18-05-08 13:46
Kuzdrowski Leszek
160.64KB
zawiadomienie o poprawieniu omyłek w ofercie.pdf zawiadomienie o poprawieniu omyłek w ofercie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
18-05-08 13:47
Kuzdrowski Leszek
158.06KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Doposażenie pracowni obróbki skrawaniem - II przetarg [ 15 ]
informacja z otwarcia ofert-prac. obróbki skrawaniem.pdf informacja z otwarcia ofert-prac. obróbki skrawaniem.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
18-06-21 10:05
Kuzdrowski Leszek
165.46KB
informacja o wyborze najk. oferty-prac.obróbki skr. CZĘŚĆ I, II i III.pdf informacja o wyborze najk. oferty-prac.obróbki skr. CZĘŚĆ I, II i III.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-06-26 13:29
Kuzdrowski Leszek
169.02KB
zawiadomienie o poprawieniu omyłek-BENER.pdf zawiadomienie o poprawieniu omyłek-BENER.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
18-06-26 13:30
Kuzdrowski Leszek
158.2KB
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część I, II i III.PDF ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część I, II i III.PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
18-07-09 10:19
Kuzdrowski Leszek
576.45KB
ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
18-06-11 11:54
Kuzdrowski Leszek
634.02KB
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
18-06-11 12:01
Kuzdrowski Leszek
436.27KB
siwz.pdf siwz.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
18-06-11 12:01
Kuzdrowski Leszek
760.61KB
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - część I, II, III.PDF załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - część I, II, III.PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
18-06-11 12:02
Kuzdrowski Leszek
593.01KB
załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-06-11 12:02
Kuzdrowski Leszek
64.41KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
18-06-11 12:03
Kuzdrowski Leszek
68.45KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
18-06-11 12:03
Kuzdrowski Leszek
66.92KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część III.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część III.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
18-06-11 12:03
Kuzdrowski Leszek
67.96KB
załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunków.docx załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunków.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
18-06-11 12:04
Kuzdrowski Leszek
66.97KB
załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
18-06-11 12:04
Kuzdrowski Leszek
64.18KB
załącznik nr 6 - wzór umowy.pdf załącznik nr 6 - wzór umowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-06-11 12:04
Kuzdrowski Leszek
588.83KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Doposażenie pracowni odnawialnych źródeł energii [ 10 ]
załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunków.docx załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunków.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
18-10-11 12:00
Kuzdrowski Leszek
67.24KB
załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
18-10-11 12:00
Kuzdrowski Leszek
64.45KB
załącznik nr 6 - wzór umowy.pdf załącznik nr 6 - wzór umowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
18-10-11 12:00
Kuzdrowski Leszek
759.76KB
informacja z otwarcia ofert-pracownia OZE.pdf informacja z otwarcia ofert-pracownia OZE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
18-10-19 13:57
Kuzdrowski Leszek
159.55KB
informacja o unieważnieniu.pdf informacja o unieważnieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
18-10-24 12:44
Kuzdrowski Leszek
157.53KB
ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
18-10-11 11:58
Kuzdrowski Leszek
603.58KB
siwz.pdf siwz.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
18-10-11 11:58
Kuzdrowski Leszek
739.01KB
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
18-10-11 11:58
Kuzdrowski Leszek
583.19KB
załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
18-10-11 11:59
Kuzdrowski Leszek
64.83KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen.docx załącznik nr 3 - zestawienie cen.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
18-10-11 11:59
Kuzdrowski Leszek
65.23KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Doposażenie pracowni odnawialnych źródeł energii - II przetarg [ 11 ]
ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
18-11-09 08:45
Kuzdrowski Leszek
606.97KB
siwz.pdf siwz.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
18-11-09 08:45
Kuzdrowski Leszek
739.31KB
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
18-11-09 08:46
Kuzdrowski Leszek
571.34KB
załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
18-11-09 08:46
Kuzdrowski Leszek
64.82KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen.docx załącznik nr 3 - zestawienie cen.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
18-11-09 08:47
Kuzdrowski Leszek
65.23KB
załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunków.docx załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunków.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
18-11-09 08:47
Kuzdrowski Leszek
67.2KB
załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
18-11-09 08:47
Kuzdrowski Leszek
64.62KB
załącznik nr 6 - wzór umowy.pdf załącznik nr 6 - wzór umowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
18-11-09 08:48
Kuzdrowski Leszek
759.82KB
odpowiedzi na pytania oferenta pracownia OZE 14.11.2018.pdf odpowiedzi na pytania oferenta pracownia OZE 14.11.2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
18-11-14 08:03
Kuzdrowski Leszek
57.24KB
informacja z otwarcia ofert-pracownia OZE.pdf informacja z otwarcia ofert-pracownia OZE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
18-11-23 13:47
Kuzdrowski Leszek
164.48KB
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-pracownia OZE.pdf informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-pracownia OZE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
18-11-27 13:15
Kuzdrowski Leszek
157.05KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Doposażenie pracowni pomiarów elektrycznych [ 21 ]
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz I, unieważnieniu część II,III i IV....pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz I, unieważnieniu część II,III i IV....pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
18-05-15 14:59
Kuzdrowski Leszek
1.2MB
ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
18-03-28 14:58
Janowski Sławomir
0.93MB
siwz.pdf siwz.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
18-03-28 14:58
Janowski Sławomir
267.21KB
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - część.pdf załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - część.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
18-03-28 14:58
Janowski Sławomir
191.31KB
załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
18-03-28 14:59
Janowski Sławomir
46.42KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
18-03-28 14:59
Janowski Sławomir
756.53KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
18-03-28 14:59
Janowski Sławomir
755.55KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część III.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część III.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
18-03-28 14:59
Janowski Sławomir
757.42KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część IV.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część IV.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
18-03-28 15:00
Janowski Sławomir
752.85KB
załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunków.docx załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunków.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
18-03-28 15:00
Janowski Sławomir
752.11KB
załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
18-03-28 15:00
Janowski Sławomir
748.83KB
załącznik nr 6 - wzór umowy.doc załącznik nr 6 - wzór umowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-03-28 15:00
Janowski Sławomir
800KB
Odpowiedź 1 na pytanie oferenta pracownia pomiarów 04.04.18.pdf Odpowiedź 1 na pytanie oferenta pracownia pomiarów 04.04.18.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
18-04-04 11:31
Janowski Sławomir
43.57KB
Odpowiedź 1 na pytanie oferenta pracownia pomiarów.pdf Odpowiedź 1 na pytanie oferenta pracownia pomiarów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
18-04-05 19:29
Janowski Sławomir
39.75KB
Odpowiedź 2 na pytanie oferenta pracownia pomiarów.pdf Odpowiedź 2 na pytanie oferenta pracownia pomiarów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-04-05 19:29
Janowski Sławomir
44.11KB
Odpowiedź 3 na pytanie oferenta pracownia pomiarów.pdf Odpowiedź 3 na pytanie oferenta pracownia pomiarów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
18-04-05 19:29
Janowski Sławomir
57.43KB
Odpowiedź na pytanie oferenta pracownia pomiarów 06.04.18.pdf Odpowiedź na pytanie oferenta pracownia pomiarów 06.04.18.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
18-04-07 09:25
Janowski Sławomir
57.45KB
Informacja z otwarcia ofert-prac. pomiarów elektrycznych.pdf Informacja z otwarcia ofert-prac. pomiarów elektrycznych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
18-04-11 17:20
Janowski Sławomir
171.5KB
Informacja o wyborze najk. oferty-prac. pomiarów elektr.- CZĘŚĆ I.pdf Informacja o wyborze najk. oferty-prac. pomiarów elektr.- CZĘŚĆ I.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
18-04-24 11:57
Janowski Sławomir
162.96KB
Zawiadomienie o poprawieniu omyłek-ZAMTECH.pdf Zawiadomienie o poprawieniu omyłek-ZAMTECH.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1639
18-04-24 11:57
Janowski Sławomir
159.94KB
Informacja o unieważnieniu-CZĘŚĆ II, III, IV.pdf Informacja o unieważnieniu-CZĘŚĆ II, III, IV.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
18-04-24 12:48
Janowski Sławomir
156.89KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Doposażenie pracowni pomiarów elektrycznych II przetarg [ 20 ]
ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
18-05-18 14:18
Kuzdrowski Leszek
601.79KB
siwz.pdf siwz.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-05-18 14:20
Kuzdrowski Leszek
757.83KB
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - część I, II i III.PDF załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - część I, II i III.PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
18-05-18 14:20
Kuzdrowski Leszek
691.46KB
załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
18-05-18 14:20
Kuzdrowski Leszek
46.46KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
18-05-18 14:20
Kuzdrowski Leszek
756.01KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
18-05-18 14:21
Kuzdrowski Leszek
757.54KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część III.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część III.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
18-05-18 14:21
Kuzdrowski Leszek
752.82KB
załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunków.docx załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunków.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
18-05-18 14:21
Kuzdrowski Leszek
752.14KB
załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
18-05-18 14:22
Kuzdrowski Leszek
748.88KB
załącznik nr 6 - wzór umowy.doc załącznik nr 6 - wzór umowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
18-05-18 14:22
Kuzdrowski Leszek
799.5KB
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-część I i III, unieważnieniu-część II....pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-część I i III, unieważnieniu-część II....pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
18-07-07 13:49
Kuzdrowski Leszek
578.79KB
odpowiedzi na pytania oferenta pracownia pomiarów 23.05.18.pdf odpowiedzi na pytania oferenta pracownia pomiarów 23.05.18.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-05-23 09:03
Kuzdrowski Leszek
66.94KB
odpowiedź na pytanie oferenta pracownia pomiarów 24.05.18.pdf odpowiedź na pytanie oferenta pracownia pomiarów 24.05.18.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
18-05-24 09:17
Kuzdrowski Leszek
224.2KB
odpowiedź na pytanie oferenta pracownia pomiarów 24.05.18 - 1.pdf odpowiedź na pytanie oferenta pracownia pomiarów 24.05.18 - 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
18-05-24 13:28
Kuzdrowski Leszek
67.2KB
odpowiedź na pytanie oferenta pracownia pomiarów 24.05.18 - 2.pdf odpowiedź na pytanie oferenta pracownia pomiarów 24.05.18 - 2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-05-24 13:28
Kuzdrowski Leszek
131.53KB
odpowiedź na pytanie oferenta pracownia pomiarów 25.05.18.pdf odpowiedź na pytanie oferenta pracownia pomiarów 25.05.18.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-05-25 10:06
Kuzdrowski Leszek
344.69KB
informacja z otwarcia ofert-prac. pomiarów elektr..pdf informacja z otwarcia ofert-prac. pomiarów elektr..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
18-05-30 19:48
Kuzdrowski Leszek
168.84KB
informacja o unieważnieniu-prac. pomiarów eletr.-CZĘŚĆ II-na stronę.pdf informacja o unieważnieniu-prac. pomiarów eletr.-CZĘŚĆ II-na stronę.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
18-06-06 17:12
Kuzdrowski Leszek
153.41KB
informacja o wyborze najk. oferty-prac. pomiarów elektr.- CZĘŚĆ I-na str....pdf informacja o wyborze najk. oferty-prac. pomiarów elektr.- CZĘŚĆ I-na str....pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-06-06 17:13
Kuzdrowski Leszek
161.71KB
informacja o wyborze najk. oferty-prac. pomiarów elektr.-CZEŚĆ III-na st....pdf informacja o wyborze najk. oferty-prac. pomiarów elektr.-CZEŚĆ III-na st....pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
18-06-13 12:27
Kuzdrowski Leszek
163.21KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Doposażenie pracowni automatyki [ 16 ]
ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
18-01-30 14:07
Janowski Sławomir
3.82MB
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
18-01-30 14:07
Janowski Sławomir
216.53KB
siwz.pdf siwz.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-01-30 14:08
Janowski Sławomir
722.33KB
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - część I, II i III.PDF załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - część I, II i III.PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
18-01-30 14:08
Janowski Sławomir
562.92KB
załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
18-01-30 14:08
Janowski Sławomir
769.5KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
18-01-30 14:08
Janowski Sławomir
772.28KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 452
18-01-30 14:08
Janowski Sławomir
775.37KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część III.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część III.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 504
18-01-30 14:09
Janowski Sławomir
774.64KB
załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunkw.docx załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunkw.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
18-01-30 14:09
Janowski Sławomir
772.2KB
załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
18-01-30 14:09
Janowski Sławomir
769.21KB
załącznik nr 6 - wzór umowy.doc załącznik nr 6 - wzór umowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
18-01-30 14:09
Janowski Sławomir
820.5KB
Odpowiedź na pytanie oferenta.pdf Odpowiedź na pytanie oferenta.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 495
18-02-02 10:33
Janowski Sławomir
40.94KB
Odpowiedź na pytanie oferenta07.02.pdf Odpowiedź na pytanie oferenta07.02.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 428
18-02-07 11:17
Janowski Sławomir
39.84KB
Odpowiedź na pytanie oferenta07.02nr2.pdf Odpowiedź na pytanie oferenta07.02nr2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-02-07 15:02
Janowski Sławomir
39.64KB
Informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
18-02-14 15:29
Janowski Sławomir
165.24KB
Informacja o unieważnieniu.pdf Informacja o unieważnieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
18-02-14 15:29
Janowski Sławomir
167.95KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Doposażenie pracowni elektrycznej 1 [ 14 ]
ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
18-01-30 12:52
Janowski Sławomir
3.96MB
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - część I, II i III.PDF załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - część I, II i III.PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
18-01-30 12:52
Janowski Sławomir
673.7KB
załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
18-01-30 12:53
Janowski Sławomir
769.6KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część I.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
18-01-30 12:53
Janowski Sławomir
780.97KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część II.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
18-01-30 12:53
Janowski Sławomir
784.68KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen - część III.DOCX załącznik nr 3 - zestawienie cen - część III.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
18-01-30 12:54
Janowski Sławomir
771.87KB
załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunkw.docx załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunkw.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
18-01-30 12:54
Janowski Sławomir
772.16KB
załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
18-01-30 12:54
Janowski Sławomir
769.09KB
załącznik nr 6 - wzór umowy.doc załącznik nr 6 - wzór umowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
18-01-30 12:54
Janowski Sławomir
820.5KB
siwz.pdf siwz.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
18-01-30 13:11
Janowski Sławomir
724.54KB
Odpowiedź na pytanie oferenta07.02.pdf Odpowiedź na pytanie oferenta07.02.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
18-02-07 11:18
Janowski Sławomir
42.61KB
Odpowiedź na pytanie oferenta12.02.pdf Odpowiedź na pytanie oferenta12.02.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
18-02-12 15:10
Janowski Sławomir
42.96KB
Informacja z otwarcia ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
18-02-14 15:28
Janowski Sławomir
167.92KB
Informacja o unieważnieniu.pdf Informacja o unieważnieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
18-02-14 15:28
Janowski Sławomir
170.15KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Doposażenie pracowni informatycznej 1 [ 9 ]
ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie o zamówieniu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-01-30 11:25
Janowski Sławomir
3.31MB
siwz.pdf siwz.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
18-01-30 11:26
Janowski Sławomir
700.03KB
załącznik nr 1 - przedmiot zamówienia.pdf załącznik nr 1 - przedmiot zamówienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
18-01-30 11:29
Janowski Sławomir
425.1KB
załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
18-01-30 11:29
Janowski Sławomir
769.62KB
załącznik nr 3 - zestawienie cen.docx załącznik nr 3 - zestawienie cen.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
18-01-30 11:29
Janowski Sławomir
772.24KB
załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunkw.docx załącznik nr 4 - oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunkw.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
18-01-30 11:29
Janowski Sławomir
772.26KB
załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
18-01-30 11:30
Janowski Sławomir
769.05KB
załącznik nr 6 - wzór umowy.doc załącznik nr 6 - wzór umowy.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-01-30 11:30
Janowski Sławomir
819KB
PassMark - CPU Mark.pdf PassMark - CPU Mark.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-01-30 11:30
Janowski Sławomir
586.04KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Kurs specjalistyczny OZE [ 4 ]
zapytanie_ofertowe_OZE.pdf zapytanie_ofertowe_OZE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
18-01-25 10:17
Krajewska Aldona
2.57MB
opis_przedmiotu_OZE.pdf opis_przedmiotu_OZE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
18-01-25 10:17
Krajewska Aldona
643.58KB
umowa_OZE.pdf umowa_OZE.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
18-01-25 10:18
Krajewska Aldona
1.76MB
Formularz_OFERTY.DOC Formularz_OFERTY.DOC
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
18-01-25 10:18
Krajewska Aldona
817KB

Redakcja strony: 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1865