Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Raciborzu

Kontrole

2017r.:

1)

 • Tematyka: Prawidłowość prowadzonych działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki samobójstw.
 • Organ kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku
 • Termin kontroli: 27 marca 2017r
 • Zalecenia: brak

2) 

 • Tematyka: Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu
 • Organ kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku
 • Termin kontroli: 08 maja 2017r.
 • Zalecenia: brak

3)

 • Tematyka: Klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz przeprowadzenie egzaminów poprawkowych w kontekście skargi
 • Organ kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku
 • Termin kontroli: 18 i 26 września 2017r.
 • Zalecenia: brak

4)

 • Tematyka: Organizacja i realizacja zajęć z matematyki
 • Organ kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku
 • Termin kontroli: 27 i 31 października 2017r.
 • Zalecenia: brak

5)

 • Tematyka:  Ocena stanu sanitarnego szkoły
 • Organ kontrolujący: Śląski Państwowy Inspektor Sanitarny
 • Termin kontroli: 13 listopada 2017r.
 • Zalecenia: brak

6)

 • Tematyka: Ocena systemu zastępstw (zadanie audytowe)
 • Organ kontrolujący: Starostwo powiatowe w Raciborzu, Referat Audytu i Kontroli
 • Termin kontroli: 14 grudnia 2017r.
 • Zalecenia: brak

2018r.:

 • Tematyka: Kontrola płatnika składek ZUS
 • Organ kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Rybniku
 • Termin kontroli: 30 kwietnia i 10 maja 2018r.
 • Zalecenia: brak

2019r.:
1)

 • Tematyka: Organizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego zgodnie z przepisami prawa
 • Organ kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku
 • Termin kontroli: 25 października 2019r.
 • Zalecenia: brak

2)

 • Tematyka: Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego
 • Organ kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku
 • Termin kontroli: 03 grudnia 2019r.
 • Zalecenia: brak

3)

 • Tematyka: Weryfikacja danych pod kątem prawidłowego naliczenia subwencji oświatowej na nowym Systemie Informacji Oświatowej
 • Organ kontrolujący: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Referat Edukacji
 • Termin kontroli: 09 grudnia 2019r.
 • Zalecenia: brak
 2020r.:
1)   
 • Tematyka: Obserwacja egzaminu zawodowego
 • Organ kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku
 • Termin kontroli: 06.02.2020r.
 • Zalecenia: brak
2)
 • Tematyka: Projekt RPSL.11.02.03-24-057F/19
 • Organ kontrolujący: Departament Kontroli Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych
 • Termin kontroli: 04.12.2020 - nadal
 • Zalecenia: kontrola w toku

3)

 • Tematyka: Projekt RPSL.11.02.03-24-057F/19
 • Organ kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Termin kontroli: 29.12.2020 - nadal
 • Zalecenia: kontrola w toku

2021r.:

1) 

 • Tematyka: Projekt RPSL.11.02.03-24-057F/19
 • Organ kontrolujący: Departament Kontroli Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych
 • Termin kontroli: 04.12.2020 - 19.08.2022
 • Zalecenia: Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Pzp

2)

 • Tematyka: Projekt RPSL.11.02.03-24-057F/19
 • Organ kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Termin kontroli: 29.12.2020 - 10.01.2022
 • Zalecenia: Naruszenie zasad zamówień publicznych; nałożono korektę finansową

2022r.:

1) 

 • Tematyka: Obserwacja egzaminu maturalnego
 • Organ kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku
 • Termin kontroli: 05.05.2022
 • Zalecenia: brak
2)
 • Tematyka: Kompleksowa kontrola w zakresie higieny pracy
 • Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 • Termin kontroli: 02.11.2022
 • Zalecenia: brak
3)
 • Tematyka: Ocena warunków do utrzymania higieny osobistej w obiekcie
 • Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 • Termin kontroli: 20.12.2022
 • Zalecenia: 
 • 1. Zapewnić bieżącą wodę przy umywalce w sanitariacie dziewczęcym w bud. A;                    
 • 2. Zapewnić bieżącą wodę przy umywalkach w umywalni między szatniami;
 • 3. Zapewnić wentylację mechaniczną w toalecie dla niepełnosprawnych zlokalizowanej w obrębie bloku sportowego w bud. A;                 
 • 4. Wydzielić pomieszczenie przebieralni/szatni dla dziewcząt;
 • 5.Usunąć przyczynę powstawania oraz zaciek/zacieki widoczne na ścianach i/lub suficie w sanitariacie chłopców na II piętrze w bud. A; przebieralni/szatni nr 4 w obrębie bloku sportowego; przedsionku przed nową salą gimnastyczną i siłowni;                                      
 • 6. Zapewnić właściwy stan sanitarny sufitu/ścian przebieralni/szatni nr 1, nr 2 i nr 3 znajdujących się w obrębie bloku sportowego;                      
 • 7. Zapewnić właściwy stan ścian/sufitów (powyżej glazury) w toalecie uczniowskiej na II piętrze bud. B.;                                                 
 • 8. Niemożliwy do użytkowania stan sanitarny pomieszczenia toalety w bud. B (część warsztatowa).           

 

 

 
 

Redakcja strony: KontroleRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1551