Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Raciborzu

Kontrole

Rok szkolny 2016/2017:
1)

 • Tematyka: Prawidłowość prowadzonych działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki samobójstw.
 • Organ kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku
 • Termin kontroli: 27 marca 2017r
 • Zalecenia: brak

2) 

 • Tematyka: Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu
 • Organ kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku
 • Termin kontroli: 08 maja 2017r.
 • Zalecenia: brak

 Rok szkolny 2017/2018:
1)

 • Tematyka: Klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz przeprowadzenie egzaminów poprawkowych w kontekście skargi
 • Organ kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku
 • Termin kontroli: 18 i 26 września 2017r.
 • Zalecenia: brak

2)

 • Tematyka: Organizacja i realizacja zajęć z matematyki
 • Organ kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku
 • Termin kontroli: 27 i 31 października 2017r.
 • Zalecenia: brak

3)

 • Tematyka:  Ocena stanu sanitarnego szkoły
 • Organ kontrolujący: Śląski Państwowy Inspektor Sanitarny
 • Termin kontroli: 13 listopada 2017r.
 • Zalecenia: brak

4)

 • Tematyka: Ocena systemu zastępstw (zadanie audytowe)
 • Organ kontrolujący: Starostwo powiatowe w Raciborzu, Referat Audytu i Kontroli
 • Termin kontroli: 14 grudnia 2017r.
 • Zalecenia: brak

5)

 • Tematyka: Kontrola płatnika składek ZUS
 • Organ kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Rybniku
 • Termin kontroli: 30 kwietnia i 10 maja 2018r.
 • Zalecenia: brak

 Rok szkolny 2019/2020:
1)

 • Tematyka: Organizacja kwalifikacyjnego kursu zawodowego zgodnie z przepisami prawa
 • Organ kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku
 • Termin kontroli: 25 października 2019r.
 • Zalecenia: brak

2)

 • Tematyka: Zgodność oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego
 • Organ kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku
 • Termin kontroli: 03 grudnia 2019r.
 • Zalecenia: brak

3)

 • Tematyka: Weryfikacja danych pod kątem prawidłowego naliczenia subwencji oświatowej na nowym Systemie Informacji Oświatowej
 • Organ kontrolujący: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Referat Edukacji
 • Termin kontroli: 09 grudnia 2019r.
 • Zalecenia: brak


Redakcja strony: KontroleRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1337