Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

Rejestry i ewidencje

Wykaz rejestrów i ewidencji

 • Rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu
 • Rejestr wydanych certyfikatów
 • Rejestr upoważnień
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Rejestr decyzji administracyjnych
 • Rejestr wydanych  zaświadczeń szkolnych
 • Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Rejestr wydawanych pieczątek
 • Rejestr deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 • Rejestr deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego
 • Rejestr legitymacji szkolnych
 • Rejestr indeksów
 • Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr materiałów biurowych
 • Rejestr wystawionych faktur
 • Rejestr zwolnień lekarskich (L4)
 • Księga uczniów
 • Księga słuchaczy
 • Arkusze ocen
 • Rejestr wyjść służbowych
 • Dziennik korespondencyjny
 • Ewidencja obecności w pracy

Redakcja strony: Rejestry i ewidencjeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2455