Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

Majątek

Stan na dzień 31 sierpnia 2015r.:

 • Środki trwałe: 4.281.480,19 zł zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu: 194.779,93 zł
 • Zbiory biblioteczne: 27.737,24 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 252.327,53 zł
 • RAZEM: 44.741.168,33 zł


Stan na dzień 31.12.2014r.:

 • Środki trwałe: 4.308.723,48 zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu: 198.039,05 zł
 • Zbiory biblioteczne: 27.140,24 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 242.847,60 zł
 • RAZEM: 4.776.750,37 zł

Stan na dzień 31.12.2013r.:

 • Środki trwałe: 4.285.945,70 zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu: 296.144,28 zł
 • Zbiory biblioteczne: 26.792,88 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 242.847,60 zł
 • RAZEM: 4.851.730,46 zł

Stan na dzień 31.12.2012r.:

 • Środki trwałe: 4.269.973,50 zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu: 296.144,28 zł
 • Zbiory biblioteczne: 24.635,32 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 253.265,06 zł
 • RAZEM: 4.844.018,16 zł

Stan na dzień 31.12.2011r.:

 • Środki trwałe: 4.269.973,50 zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu: 296.144,28 zł
 • Zbiory biblioteczne: 23.119,78 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 253.265,06 zł
 • RAZEM: 4.842.502,62 zł

Stan na dzień 31.12.2010r.:

 • Środki trwałe: 4.296.973,50 zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu: 291.050,28 zł
 • Zbiory biblioteczne: 21.722,19 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 253.265,06 zł
 • RAZEM: 4.863.011,03 zł

Stan na dzień 31.12.2009r.:

 • Środki trwałe: 2.633.021,79 zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu: 247.288,12 zł
 • Zbiory biblioteczne: 18.707,62 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 89.858,26 zł
 • RAZEM: 2.988.875,79 zł

Stan na dzień 31.12.2008r.:

 • Środki trwałe: 1.369.653,72 zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu: 247.288,12 zł
 • Zbiory biblioteczne: 18.581,50 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 89.858,26 zł
 • RAZEM: 1.725.381,60 zł

Redakcja strony: MajątekRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2485