Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

Informacje nieudostępnione w BIP

  • Na podstawie Regulaminu Udostępniania Informacji na Terenie CKU w Raciborzu oraz zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do Dyrektora CKU na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu ul.Zamkowa 6.  Zgodnie z KPA art. 42 oraz 43

Wniosek o udostepnienie informacji

Redakcja strony: Informacje nieudostępnione w BIPRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2207