Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Szpital Rejonowy w Raciborzu

Ciężary publiczne

Stan na dzień 31.12.2008 r.

 • Pożyczka ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu i BGK: 0 zł
 • Układ ratalny z ZUS: 0 zł
 • Składka PFRON: 29.297,00 zł
 • Ciężary objęte restrukturyzacją: 0 zł
 • Ministerstwo Zdrowia: 145.200,00 zł
 • Inne publicznoprawne: 2.089.460,00 zł
 • RAZEM: 2.263.957,00 zł

Stan na dzień 31.12.2009 r.

 • Pożyczka ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu i BGK: 0 zł.
 • Układ ratalny z ZUS: 446.022,18 zł.
 • Składka PFRON: 32.251 zł.
 • Ciężary objęte restrukturyzacją: 0 zł.
 • Ministerstwo Zdrowia: 105.600 zł.
 • Inne publicznoprawne: 2.330.904,72 zł
 • RAZEM: 2.914.777,90 zł.

Stan na dzień 31.12.2010 r.

 • Pożyczka ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu i BGK: 0,00
 • Układ ratalny z ZUS: 0,00
 • Składka PFRON: 26 530,00 zł
 • Ciężary objęte restrukturyzacją: 0,00
 • Ministerstwo Zdrowia: 66 000
 • Inne publicznoprawne: 1 978 151,83 zł
 • RAZEM: 2 070 681,81 zł

Stan na dzień 31.12.2011 r.

 • Pożyczka ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu i BGK: 0,00
 • Układ ratalny z ZUS: 0,00
 • Składka PFRON: 39 436,00 zł
 • Ciężary objęte restrukturyzacją: 0,00
 • Ministerstwo Zdrowia: 26 400,00 zł
 • Inne publicznoprawne: 1 965 568,19 zł
 • RAZEM: 2 032 404,19 zł

Stan na dzień 31.12.2012 r.

 • Pożyczka ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu i BGK: 0,00
 • Układ ratalny z ZUS: 0,00 zł
 • Składka PFRON: 40.000,00 zł
 • Ciężary objęte restrukturyzacją: 0,00 zł
 • Ministerstwo Zdrowia: 0,00 zł
 • Inne publicznoprawne: 1 950.000,00 zł
 • RAZEM: 1 990.000,00 zł

Stan na dzień 31.12.2013 r.

 • Pożyczka ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu i BGK: 0,00
 • Układ ratalny z ZUS: 0,00 zł
 • Składka PFRON: 43.428,00 zł
 • Ciężary objęte restrukturyzacją: 0,00 zł
 • Ministerstwo Zdrowia: 0,00 zł
 • Inne publicznoprawne: 2 099.413,24 zł
 • RAZEM: 2 142.841,24 zł

Stan na dzień 31.12.2014 r.

 • Pożyczka ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu i BGK: 0,00
 • Układ ratalny z ZUS: 0,00 zł
 • Składka PFRON: 46.350,00 zł
 • Ciężary objęte restrukturyzacją: 0,00 zł
 • Ministerstwo Zdrowia: 0,00 zł
 • Inne publicznoprawne: 2 219.813,64 zł
 • RAZEM: 2 266.163,64 zł

Stan na dzień 31.12.2015 r.

 • Pożyczka ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu i BGK: 0,00
 • Układ ratalny z ZUS: 0,00 zł
 • Składka PFRON: 46.809,00 zł
 • Ciężary objęte restrukturyzacją: 0,00 zł
 • Ministerstwo Zdrowia: 0,00 zł
 • Inne publicznoprawne: 2 170.661,85 zł
 • RAZEM: 2 217.470,85 zł

Stan na dzień 31.12.2016 r.

 • Pożyczka ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu i BGK: 1.000.000,00
 • Układ ratalny z ZUS: 0,00 zł
 • Składka PFRON: 51.977,00 zł
 • Ciężary objęte restrukturyzacją: 0,00 zł
 • Ministerstwo Zdrowia: 0,00 zł
 • Inne publicznoprawne: 2 155.200,78 zł
 • RAZEM: 3 207.177,78 zł

Stan na dzień 31.12.2017 r.

 • Pożyczka ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu i BGK: 0,00 zł
 • Układ ratalny z ZUS: 0,00 zł
 • Składka PFRON: 48.845,00 zł
 • Ciężary objęte restrukturyzacją: 0,00 zł
 • Ministerstwo Zdrowia: 0,00 zł
 • Inne publicznoprawne: 1. 844.405,98 zł
 • Podatek od nieruchomości  w tym układ ratalny  z Urzędem Miasta Racibórz : 442.062,00 zł
 • Inne publicznoprawne: 512.174,00 zł
 • RAZEM: 2.847.486,98 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r.

 • Pożyczka ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu i BGK: 2.000.000,00
 • Układ ratalny z ZUS: 0,00 zł
 • Składka PFRON: 40 282,00 zł
 • Ciężary objęte restrukturyzacją: 0,00 zł
 • Ministerstwo Zdrowia:141 072,00 zł
 • ZUS składki Płacone w terminie: 2 229 255,85 zł
 • Podatek od nieruchomości: 4 084,00 zł
 • Inne publicznoprawne: 679 168,00 zł
 • RAZEM: 5 138 861,85 zł

Stan na dzień 31.12.2019 r.

 • Pożyczka ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu i BGK: 0,00
 • Układ ratalny z ZUS: 0,00 zł
 • Składka PFRON: 30 925,00 zł
 • Ciężary objęte restrukturyzacją: 0,00 zł
 • Ministerstwo Zdrowia: 536 951,93 zł
 • ZUS składki Płacone w terminie: 2 139 907,44 zł
 • Podatek od nieruchomości: 98 826,00 zł
 • Inne publicznoprawne: 653 943,37 zł
 • RAZEM: 3 460 553,74 zł

Stan na dzień 31.12.2020 r.

 • Pożyczka ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu i BGK: 0,00
 • Układ ratalny z ZUS: 0,00 zł
 • Składka PFRON: 33 223,00 zł
 • Ciężary objęte restrukturyzacją: 0,00 zł
 • Ministerstwo Zdrowia: 629 064,32 zł
 • ZUS składki Płacone w terminie: 3 098 547,75 zł
 • Podatek od nieruchomości: 249 500,00 zł
 • Inne publicznoprawne: 1 191 445,60zł
 • RAZEM: 5 201 780,67 zł

Stan na dzień 31.12.2021 r.

 • Pożyczka ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu i BGK: 0,00
 • Układ ratalny z ZUS: 0,00 zł
 • Składka PFRON: 33 858,00 zł
 • Ciężary objęte restrukturyzacją: 0,00 zł
 • Ministerstwo Zdrowia: 0,00 złł
 • ZUS składki Płacone w terminie: 2 771 825,20 zł
 • Podatek od nieruchomości: 0,00 zł
 • Inne publicznoprawne: 1 276 594,00zł
 • RAZEM: 4 082 277,20 zł

Stan na dzień 31.12.2022 r.

 • Pożyczka ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu i BGK: 0,00
 • Układ ratalny z ZUS: 0,00 zł
 • Składka PFRON: 27 040,00 zł
 • Ciężary objęte restrukturyzacją: 0,00 zł
 • Ministerstwo Zdrowia: 0,00 złł
 • ZUS składki Płacone w terminie: 3 196 057,08 zł
 • Podatek od nieruchomości: 0,00 zł
 • Inne publicznoprawne: 1 032 402,00zł
 • RAZEM: 4 255 499,08 zł

Stan na dzień 31.12.2023 r.

 • Pożyczka ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu i BGK: 1 083 504,00
 • Układ ratalny z ZUS: 0,00 zł
 • Składka PFRON: 35 533,00
 • Ciężary objęte restrukturyzacją: 0,00 zł
 • Ministerstwo Zdrowia: 0,00 złł
 • ZUS składki Płacone w terminie: 4 147 092,04
 • Podatek od nieruchomości: 0,00 zł
 • Inne publicznoprawne:1 257 068,00 
 • RAZEM: 6 523 197,04 zł

Redakcja strony: Ciężary publiczneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2273