Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu

Dostawa wyposażenia pracowni

Dostawa doposażenia pracowni w CKZiU nr 1 w Raciborzu

Projekt: "Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu" współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Dostawa doposażenia pracowni w CKZiU nr 1 w Raciborzu [ 21 ]
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-CZĘŚĆ 1, 2, 3, 6, 7, 1....pdf informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-CZĘŚĆ 1, 2, 3, 6, 7, 1....pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
19-02-05 18:49
Kąsek Jacek
897.96KB
informacja o unieważnieniu postępowania-czesc 9, 14, 15.pdf informacja o unieważnieniu postępowania-czesc 9, 14, 15.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
19-02-05 18:49
Kąsek Jacek
796.56KB
informacja_o_uniewaznieniu_pstepowania_czesc_4, 5, 7, 8, 10, 13, 18, 19.pdf informacja_o_uniewaznieniu_pstepowania_czesc_4, 5, 7, 8, 10, 13, 18, 19.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
19-02-15 18:08
Kąsek Jacek
866.44KB
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
19-01-14 17:39
Jania Joanna
678.46KB
SIWZ_CKZiU_1.pdf SIWZ_CKZiU_1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
19-01-14 17:45
Jania Joanna
756.79KB
zał. nr 1 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia - A. pracownia architektury....pdf zał. nr 1 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia - A. pracownia architektury....pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
19-01-14 17:50
Jania Joanna
384.59KB
zał. nr 1 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia - B. 2 pracownie chemiczne.....pdf zał. nr 1 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia - B. 2 pracownie chemiczne.....pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
19-01-14 17:51
Jania Joanna
378.88KB
zał. nr 1 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia - C. 2 pracownie gastronomi....pdf zał. nr 1 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia - C. 2 pracownie gastronomi....pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
19-01-14 17:51
Jania Joanna
460.01KB
zał. nr 1 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia - D. pracownia hotelarsko-t....pdf zał. nr 1 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia - D. pracownia hotelarsko-t....pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
19-01-14 17:51
Jania Joanna
322.66KB
zał. nr 1 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia - E. pracownia murarsko-tyn....pdf zał. nr 1 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia - E. pracownia murarsko-tyn....pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
19-01-14 17:52
Jania Joanna
349.6KB
zał. nr 2 do SIWZ-formularz ofertowy.docx zał. nr 2 do SIWZ-formularz ofertowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 381
19-01-14 17:53
Jania Joanna
42.22KB
zał. nr 3 do SIWZ-zestawienie cen.zip zał. nr 3 do SIWZ-zestawienie cen.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
19-01-14 17:55
Jania Joanna
728.71KB
zał nr. 4 do SIWZ-oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunków.docx zał nr. 4 do SIWZ-oświadczenie o nie wykluczeniu i spełnianie warunków.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
19-01-14 17:55
Jania Joanna
44.2KB
zał. nr 5 do SIWZ-informacja dot. grupy kapitałowej.docx zał. nr 5 do SIWZ-informacja dot. grupy kapitałowej.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
19-01-14 17:56
Jania Joanna
41.45KB
zał. nr 6 do SIWZ- wzór umowy.docx zał. nr 6 do SIWZ- wzór umowy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
19-01-14 17:56
Jania Joanna
49KB
wyjasnienie_tresci_SIWZ_18012019.pdf wyjasnienie_tresci_SIWZ_18012019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
19-01-18 17:49
Jania Joanna
309.25KB
informacja_z_otwarcia_ofert_25012019_CKZiU_1.pdf informacja_z_otwarcia_ofert_25012019_CKZiU_1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
19-01-25 16:07
Kąsek Jacek
691.83KB
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-16012019.pdf ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-16012019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
19-01-16 13:31
Jania Joanna
395.36KB
wyjaśnienia treści SIWZ _22012019_I.pdf wyjaśnienia treści SIWZ _22012019_I.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
19-01-22 18:03
Jania Joanna
304.37KB
wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - 16012019.pdf wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - 16012019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
19-01-16 13:32
Jania Joanna
424.06KB
wyjaśnienia treści SIWZ_22012019_II.pdf wyjaśnienia treści SIWZ_22012019_II.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
19-01-22 18:04
Jania Joanna
376.68KB

Redakcja strony: Dostawa wyposażenia pracowniRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1608