Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu

Kontrole

2019 rok

Zakres kontroli: weryfikacja danych pod kątem prawidłowego naliczania subwencji oświatowej w nowym Systemie Informacji Oświatowej
Instytucja kontrolująca:
Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Termin kontroli:
11.12.2019 r.
Zalecenia:
Brak

Zakres kontroli: 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społęczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Instytucja kontrolująca:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku
Termin kontroli:
15.05.2019 r. - 10.06.2019 r.
Zalecenia:
Brak

Zakres kontroli: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.
Instytucja kontrolująca:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu
Termin kontroli:
29.03.2019 r.
Zalecenia:
Brak

.

Redakcja strony: KontroleRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1079