Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu

Rejestry i ewidencje

Rejestr zatrudnionych pracowników
Rejestr emerytów i rencistów
Rejestr nadania stopnia awansu zawodowego
Rejestr zamówień publicznych
Rejestr delegacji służbowych
Rejestr wypadków uczniów
Rejestr wypadków pracowników
Rejestr instruktażu ogólnego BHP
Rejestr szkoleń BHP
Rejestr not i rachunków księgowych
Rejestr wydanych świadectw oraz dyplomów
Rejestr wydanych kart motorowerowych
Rejestr wydanych indeksów
Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
Rejestr wydanych zaświadczeń
Rejestr absolwentów
Rejestr pieczątek i pieczęci urzędowych
Rejestr skarg i wniosków
Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
Księgi korespondencji
Księgi inwentarzowe
Księgi druków ścisłego zarachowania
Księga uczniów
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

 

 

 

 

Redakcja strony: Rejestry i ewidencjeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1563