Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu

Sprawozdania finansowe

W związku z obowiązkiem wynikającym z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdania finansowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu publikowane będą w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu, pod adresem https://bip.powiatraciborski.pl/jednostki/CKZiU1.html

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdania finansowe [ 22 ]
Rachunek zysków i strat jednostki 2018.pdf Rachunek zysków i strat jednostki 2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
19-05-09 10:36
Kąsek Jacek
0.94MB
2022_Bilans jednostki budżetowej.pdf 2022_Bilans jednostki budżetowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
23-05-16 09:55
Misiak Magdalena
272.65KB
2022_Informacja dodatkowa.pdf 2022_Informacja dodatkowa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-05-16 09:56
Misiak Magdalena
338.59KB
2022_Rachunek zysków i strat jednostki.pdf 2022_Rachunek zysków i strat jednostki.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
23-05-16 09:56
Misiak Magdalena
266.22KB
2022_Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf 2022_Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
23-05-16 09:56
Misiak Magdalena
261.51KB
Rachunek zysków i strat za 2019.pdf Rachunek zysków i strat za 2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
20-05-11 12:08
Misiak Magdalena
811.96KB
Bilans jednostki budżetowej 2019.pdf Bilans jednostki budżetowej 2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
20-05-11 12:10
Misiak Magdalena
1.09MB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019.pdf Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
20-05-11 12:12
Misiak Magdalena
742.64KB
Informacja dodatkowa 2019.pdf Informacja dodatkowa 2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
20-05-11 12:14
Misiak Magdalena
2.97MB
Bilans jednostki budżetowej 2020.pdf Bilans jednostki budżetowej 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
21-05-10 12:42
Misiak Magdalena
272.46KB
Informacja dodatkowa 1_2020.pdf Informacja dodatkowa 1_2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
21-05-10 12:43
Misiak Magdalena
508.51KB
Informacja dodatkowa 2_2020.pdf Informacja dodatkowa 2_2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
21-05-10 12:43
Misiak Magdalena
279.25KB
Rachunek zysków i strat jednostki 2020.pdf Rachunek zysków i strat jednostki 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
21-05-10 12:44
Misiak Magdalena
266.09KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020.pdf Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
21-05-10 12:44
Misiak Magdalena
261.44KB
2021_zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf 2021_zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
22-05-11 14:21
Misiak Magdalena
261.52KB
2021_bilans jednostki budżetowej.pdf 2021_bilans jednostki budżetowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
22-05-11 14:24
Misiak Magdalena
272.62KB
2021_informacja dodatkowa_1.pdf 2021_informacja dodatkowa_1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
22-05-11 14:24
Misiak Magdalena
511.7KB
2021_informacja dodatkowa_2.pdf 2021_informacja dodatkowa_2.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
22-05-11 14:24
Misiak Magdalena
279.03KB
2021_rachunek zysków i strat jednostki.pdf 2021_rachunek zysków i strat jednostki.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
22-05-11 14:25
Misiak Magdalena
266.15KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018.pdf Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
19-05-09 09:51
Misiak Magdalena
885.08KB
Bilans jednostki budżetowej 2018_CKZiU_1.pdf Bilans jednostki budżetowej 2018_CKZiU_1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
19-05-09 10:32
Kąsek Jacek
1.24MB
Informacja dodatkowa 2018.pdf Informacja dodatkowa 2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
19-05-09 10:35
Kąsek Jacek
3.31MB

Redakcja strony: Sprawozdania finansoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1056