Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia i aktualności

Znaleziono 680 wiadomości.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu. (2019-11-07)

Podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu.

Obwieszczenie (2019-11-05)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach

Zawiadomienie (2019-10-29)

Zawiadomienie Dyrektora RZGW Wód Polskich ws. wszczęcia postępowania administracyjnego

Obwieszczenie o konsultacjach projektu „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż odcinków dróg Powiatu Raciborskiego, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu" (2019-09-18)

Obwieszczenie o konsultacjach projektu „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż odcinków dróg Powiatu Raciborskiego, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu".

Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) dotycząca pól elektromagnetycznych/ częstotliwości radiowych (2019-09-05)

Poniżej publikujemy dokument deklaracji z Nikozji (Nicosia Declaration)

Zawiadomienie (2019-09-04)

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Przystąpienie do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż odcinków dróg Powiatu Raciborskiego, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu (2019-08-21)

Zarząd Powiatu Raciborskiego informuje o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż odcinków dróg Powiatu Raciborskiego, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu”.

OGŁOSZENIE w sprawie zgłaszania kandydatur do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu (2019-08-20)

Na podstawie art. 44b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.)

ZAWIADOMIENIE (2019-07-24)

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach ws. wydania pozwoleń wodnoprawnych

Informacja o wydaniu decyzji dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę fundamentu żelbetowego i posadowienie podziemnego zbiornika ON o pojemności 50 m3 na istniejącej stacji paliw PKN ORLEN SP 1006 Chałupki. (2019-07-24)

Informacja o wydaniu decyzji dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę fundamentu żelbetowego i posadowienie podziemnego zbiornika ON o pojemności 50 m3 na istniejącej stacji paliw PKN ORLEN SP 1006 Chałupki (Informacja Nr SA.6740.3.104.3.2019 z dnia 24.07.2019 r.)

Redakcja strony: Ogłoszenia i aktualnościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 370641