Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia i aktualności

Konieczność zmiany zezwoleń na zbieranie/przetwarzanie odpadów (2018-11-13)

Starostwo Powiatowe w Raciborzu informuje, że w dniu 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592). Ustawa zobowiązuje posiadaczy odpadów, którzy przed dniem wejścia w życie ww. ustawy uzyskali zezwolenia na zbieranie / przetwarzanie odpadów, do złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie cytowanej ustawy, tzn. do 5 września 2019 r.

We wniosku o zmianę decyzji należy wskazać informacje zawarte w art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach oraz dołączyć dokumenty określone w art. 14 ust. 2 ustawy.

Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego te wymagania w terminie wskazanym powyżej, zezwolenie na zbieranie / przetwarzanie odpadów wygasa.

Natomiast w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, posiadacze odpadów posiadający zezwolenie na zbieranie / przetwarzanie odpadów, są obowiązani do zaprowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów, o którym mowa w art. 25 ust. 6a-6e ustawy.

Redakcja strony: Ogłoszenia i aktualnościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 278533