Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Sprawozdania

W związku z obowiązkiem wynikającym z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu publikowane będą w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu pod adresem https://bip.powiatraciborski.pl/jednostki/ZSSRac.html

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Bilans 2020 [ 4 ]
ZSS-INFORMACJA DODATKOWA za 2020 ZSS-INFORMACJA DODATKOWA za 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
21-05-06 12:22
Jarmołowicz Sandra
213.94KB
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zestawienie zmian w funduszu jednostki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
21-05-06 12:23
Jarmołowicz Sandra
261.73KB
Rachunek zysków i strat 2020 Rachunek zysków i strat 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
21-05-06 12:23
Jarmołowicz Sandra
265.44KB
Bilans 2020 Bilans 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
21-05-06 12:24
Jarmołowicz Sandra
271.67KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Bilans 2021 [ 4 ]
ZSS- Bilans 2021 ZSS- Bilans 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
22-05-04 14:12
Jarmołowicz Sandra
271.72KB
ZSS- Rachunek zysków i strat 2021 ZSS- Rachunek zysków i strat 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
22-05-04 14:13
Jarmołowicz Sandra
265.46KB
ZSS- Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZSS- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
22-05-04 14:13
Jarmołowicz Sandra
261.73KB
ZSS- Informacja dodatkowa za 2021 ZSS- Informacja dodatkowa za 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
22-05-04 14:14
Jarmołowicz Sandra
464.81KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Bilans 2022 [ 3 ]
ZSS-Bilans 2022 ZSS-Bilans 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
23-05-17 12:02
Kwapik-Łajdziak Aneta
92.93KB
ZSS- Rachunek zysków i strat ZSS- Rachunek zysków i strat
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
23-05-17 12:03
Kwapik-Łajdziak Aneta
88.15KB
ZSS- Zestawienie zmian w funduszach 2022 ZSS- Zestawienie zmian w funduszach 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
23-05-17 12:08
Kwapik-Łajdziak Aneta
84.43KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Raport o dostępności [ 1 ]
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego.pdf Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
21-03-26 12:12
Jarmołowicz Sandra
59.43KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Sprawozdania [ 3 ]
Bilans 2018 r. Bilans 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
19-05-10 08:41
Kwapik-Łajdziak Aneta
2.26MB
Rachunek zysków i strat 2018 r. Rachunek zysków i strat 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
19-05-10 09:13
Kwapik-Łajdziak Aneta
1.7MB
Zestawienie zmian w funduszu  2018 r. Zestawienie zmian w funduszu 2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
19-05-10 09:14
Kwapik-Łajdziak Aneta
1.62MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Bilans 2019 [ 3 ]
ZSS- Bilans 2019 ZSS- Bilans 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
20-08-04 09:54
Jarmołowicz Sandra
270.88KB
ZSS-Rachunek zysków i strat 2019 ZSS-Rachunek zysków i strat 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
20-08-04 09:55
Jarmołowicz Sandra
266.21KB
ZSS- Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZSS- Zestawienie zmian w funduszu jednostki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
20-08-04 09:55
Jarmołowicz Sandra
262.57KB

Redakcja strony: SprawozdaniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2161