Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Rejestry i ewidencje

REJESTRY I EWIDENCJE ZESPÓŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W RACIBORZU

 1. Księga uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej.

 2. Księga uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 3. Księga uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr 1.

 4. Księga ewidencji dzieci.

 5. Rejestr wydanych legitymacji uczniowskich.

 6. Rejestr wydanych zaświadczeń.

 7. Rejestr wydanych legitymacji nauczycielskich.

 8. Książka stopni awansu zawodowego.

 9. Rejestr wydanych aktów nadania stopni awansu zawodowego.

 10. Książka zarządzeń dyrektora.

 11. Książka protokółów Rady Pedagogicznej.

 12. Książka uchwał Rady Pedagogicznej.

 13. Księga ewidencji środków trwałych.

 14. Księga ewidencji przedmiotów nietrwałych.

 15. Rejestr wydanych delegacji.

 

Redakcja strony: Rejestry i ewidencjeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2385