Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

Majątek

Stan na dzień 31.12.2022 r.

                  Środki trwałe: 5 136 766,83 zł

                   Pozostałe środki: 649 558,18 zł

                  Zasoby biblioteczne: 151 323,03 zł

                  Wartosci niematerialne i prawne: 19 411,17 zł

                  RAZEM: 5 957 059,21

Stan na dzień 31.12.2021 r.

 • Środki trwałe: 5 142 640,83zł
 • Pozostałe środki trwałe: 589 443,24 zł
 • Zasoby biblioteczne: 132 150,25 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 21 324,37 zł
 • RAZEM: 5 885 558,69

Stan na dzień 31.12.2020 r.

 • Środki trwałe: 5 132 542,10 zł
 • Pozostałe środki trwałe: 543 520,40 zł
 • Zasoby biblioteczne: 117 626,49 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 21 324,37 zł
 • RAZEM: 5 815 013,36 zł

Stan na dzień 31.12.2019 r.

 • Środki trwałe: 5 132 542,10 zł
 • Pozostałe środki trwałe: 539 893,85 zł
 • Zasoby biblioteczne: 113 641,17 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 21 324,37 zł
 • RAZEM: 5 807 401,49 zł

Stan na dzień 31.12.2018 r.

 • Środki trwałe: 5 063 876,67 zł
 • Pozostałe środki trwałe: 760 517,75 zł
 • Zasoby biblioteczne: 98 472,54 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 16 530,37 zł
 • RAZEM: 5 939 397,33 zł

Stan na dzień 31.12.2017 r.

 • Środki trwałe: 4 981 519,97 zł
 • Pozostałe środki trwałe: 730 728,05 zł
 • Zasoby biblioteczne:81 348,52 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 16 530,37 zł
 • RAZEM: 5 810 126,91 zł

Stan na dzień 31.12.2016 r.

 • Środki trwałe: 4 981 519,97 zł
 • Pozostałe środki trwałe: 690 688,50 zł
 • Zasoby biblioteczne:50 525,41 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 16 180,37 zł
 • RAZEM: 5 738 914,25 zł

Stan na dzień 31.12.2015 r.

 • Środki trwałe: 4 981 519,97 zł
 • Pozostałe środki trwałe: 567 651,13zł
 • Zasoby biblioteczne: 41 396,57 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 16 180,37 zł
 • RAZEM: 5 606 748,04 zł

Stan na dzień 31.12.2014 r.

 • Środki trwałe: 4 930 134,43 zł
 • Pozostałe środki trwałe: 517 609,04zł
 • Zasoby biblioteczne: 32 106,60 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 12 230,84 zł
 • RAZEM: 5 492 080,91 zł

Stan na dzień 31.12.2013 r.

 • Środki trwałe: 4 593 484,28  zł
 • Pozostałe środki trwałe: 514 685,04 zł
 • Zasoby biblioteczne: 31 692,75  zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 12 230,84 zł
 • RAZEM:  5 152 092,91 zł

Stan na dzień 31.12.2012 r.

 • Środki trwałe: 4 463 607,05 zł
 • Pozostałe środki trwałe: 508 383,18zł
 • Zasoby biblioteczne: 30 633,95 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 11 458,40 zł
 • RAZEM: 5 014 082,58 zł

Stan na dzień 31.12.2011 r.

 • Środki trwałe: 4 457 677,07 zł
 • Pozostałe środki trwałe: 501 106,69zł
 • Zasoby biblioteczne: 28 026,05 zł
 • Wartości niematerialne i prawne:10 689,40 zł
 • RAZEM: 4 999 749,21 zł

Stan na dzień 31.12.2010 r.

 • Środki trwałe: 4 457 677,07 zł
 • Pozostałe środki trwałe: 467 366,75zł
 • Zasoby biblioteczne: 27 560,55
 • Wartości niematerialne i prawne:10 689,40 zł
 • RAZEM: 4 963 293,77 zł

Stan na dzień 31.12.2009 r.

 • Środki trwałe: 3 409 274,01 zł
 • Pozostałe środki trwałe: 440 972,10zł
 • Zasoby biblioteczne: 26 400,70 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 8 561,40 zł
 • RAZEM: 3 885 208,21 zł

Stan na dzień 31.12.2008 r.

 • Środki trwałe: 3 417 942,15 zł
 • Pozostałe środki trwałe: 434 051,79 zł
 • Zasoby biblioteczne: 24 971,88
 • Wartości niematerialne i prawne: 7 677,20 zł
 • RAZEM: 3 884 633,02 zł

Stan na dzień 31.12.2007 r.

 • Środki trwałe: 3 417 942,15 zł
 • Pozostałe środki trwałe: 375 724,77 zł
 • Zasoby biblioteczne: 24 468,77
 • Wartości niematerialne i prawne: 6 393,20 zł
 • RAZEM: 3 824 528,89 zł

Stan na dzień 31.12.2006 r.

 • Środki trwałe: 70 866,85 zł
 • Pozostałe środki trwałe: 590 849,69 zł
 • Zasoby biblioteczne: 22 730,93
 • Wartości niematerialne i prawne: 5 085,00 zł
 • RAZEM: 689 532,47 zł

Stan na dzień 31.12.2005 r.

 • Środki trwałe: 53 469,62 zł
 • Pozostałe środki trwałe: 553 028,70 zł
 • Zasoby biblioteczne: 20 887,91 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 3 054,00 zł
 • RAZEM: 630 440,23 zł

Stan na dzień 31.12.2004 r.

 • Środki trwałe: 53 469,62 zł
 • Pozostałe środki trwałe: 317 860,49 zł
 • Zasoby biblioteczne: 19 608,23 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 1 590,00 zł
 • RAZEM:  392 528,34 zł

 

 

 

 

 

 

Redakcja strony: MajątekRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2467