Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

Majątek

Stan na dzień 31.12.2004r.

 • Grunty: 11.606,00 zł.
 • Budynki i budowle: 544.239,31 zł.
 • Maszyny i urządzenia: 23.984,02 zł.
 • Narzędzia, przyrządy, wyposażenie: 6.575,80 zł.
 • Pozostałe środki trwałe: 50.903,23 zł.
 • Zbiory biblioteczne: 3.790,59 zł.
 • Wartości niematerialne i prawne: 7.586,34 zł.
 • RAZEM: 648.955,29 zł.

Stan na dzień 31.12.2005r.

 • Grunty: 11.606,00 zł
 • Budynki i budowle: 544.239,31 zł
 • Maszyny i urządzenia: 31.859,31 zł
 • Narzędzia, przyrządy i wyposażenie: 6.575,80 zł
 • Pozostałe środki trwałe: 88.851,91 zł
 • Zbiory biblioteczne: 3.949,34 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 19.886,06 zł
 • RAZEM: 706.967,73 zł

Stan na dzień 31.12.2006 r.

 • Grunty: 11.606,00 zł
 • Budynki i budowle: 808.182,77 zł
 • Kotły i maszyny energetyczne: 35.911,69 zł
 • Maszyny i urządzenia: 25.915,04 zł
 • Pozostałe środki trwałe: 100.862,50 zł
 • Zbiory biblioteczne: 4.259,20 zł
 • Wartości niematerialne i prawne: 11.978,73 zł
 • RAZEM: 998.715,93 zł

Stan na dzień 31.12.2007r.

 • Grunty 11.606,00 zł
 • Budynki i budowle: 889.110, 61 zł
 • Kotły i maszyny energetyczne 35.911,69 zł
 • Maszyny i urządzenia 22.039,10
 • Pozostałe środki trwałe: 158.196, 64
 • Zbiory biblioteczne 4887,80
 • Wartości niematerialne i prawne 3.667,20
 • Narzędzia i przyrządy 3.660,00
 • RAZEM: 1.129.079,04 zł

Stan na dzień 31.12.2008r.

 • Grunty 11.606,00 zł
 • Budynki i budowle: 920.520,35 zł
 • Kotły i maszyny energetyczne 35.911,69 zł
 • Pozostałe środki trwałe: 194.389,46zł
 • Zbiory biblioteczne 8.524,53zł
 • Wartości niematerialne i prawne 17.504,91 zł
 • Narzędzia i przyrządy 3.660,00
 • RAZEM: 1.214.156,04zł

Stan na dzień 31.12.2009r. 

 • Grunty: 11.606,00zł;
 • Budynki i lokale: 806901,77zł;
 • Kotły i maszyny energetyczne: 359111,69zł;
 • Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 22039,10zł;
 • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 3660,00zł;
 • Pozostałe środki trwałe: 206826,07zł;
 • Zbiory biblioteczne: 10748,48zł;
 • Wartości niematerialne i prawne: 18987,39 zł.
 • RAZEM: 1.116.680,50zł.

Stan na dzień 31.12.2010r.

 • Grunty: 11.606,00;
 • Budynki i budowle: 806.901,77;
 • Kotły i maszyny energetyczne: 35.911,69;
 • Maszyny i urzadzenia ogólnego zastosowania: 22.039,10;
 • Narzędzia, przyrządy: 3.660,00;
 • Pozostałe środki trwałe: 213.697,00;
 • Zbiory biblioteczne: 11.566,48;
 • Wartości niematerialne i prawne: 18.987,43.
 • RAZEM:1.124.369,43

Stan na dzień 31.12.2011r.

 • Grunty: 11.606 zł,
 • Budynki : 806.902 ,
 • Kotły i maszyny energetyczne: 35.912zł ,
 • Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 22.039 zł,
 • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 3.660 zł.
 • Razem: 880.119 zł.

 Stan na dzień 31.12.2012r.

 • Środki trwałe:  883 926,64
 • Pozostałe środki trwałe: 252 219,13
 • Zbiory biblioteczne: 13 368,32
 • Wartości niematerialne i prawne: 19 436,39

 

Stan na dzień 31.12.2014r.

 • Grunty- 11 606,00
 • Budynki- 829 079,24
 • Kotły i maszyny energetyczne- 35 911,69
 • Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania-  13 775,10
 • narzędzia, przyrzady gdzieindziej nie sklasyfikowane- 7 468,08
 • Wyposażenie- 286 550,18

 

Stan na dzień 31.12.2015r.

 • Grunty- 11 606,00
 • Budynki- 833 852,81
 • Kotły i maszyny energetyczne- 35 911,69
 • Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania-  13755,10
 • narzędzia, przyrzady gdzieindziej nie sklasyfikowane- 7 468,08

Stan na dzień 31.12.2016r.

 • Grunty- 11 606,00
 • Budynki- 833 852,81
 • Kotły i maszyny energetyczne- 35 911,69
 • Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania-  13755,10
 • narzędzia, przyrzady gdzieindziej nie sklasyfikowane- 7 468,08

Stan na dzień 31.12.2017r.

 • Grunty- 11 606,00
 • Budynki- 833 852,81
 • Kotły i maszyny energetyczne- 48668,57
 • Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania-  0,00
 • urządzenie tachniczne- 6842,00
 • narzędzia, przyrzady gdzieindziej nie sklasyfikowane- 7 468,08

   

 

Stan na dzień 31.12.2018r.

 • Grunty- 11 606,00
 • Budynki- 833 852,81
 • Kotły i maszyny energetyczne- 48668,57
 • Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania-  0,00
 • urządzenie tachniczne- 6842,00
 • narzędzia, przyrzady gdzieindziej nie sklasyfikowane- 7 468,08

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja strony: MajątekRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1683