Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach

Majątek

Stan majątku na 31.12.2018 r

 • środki trwałe -                                                      4 477 345,08
 • pozostałe środki trwałe -                                      488 670,89
 • zbiory biblioteczne -                                             68 409,04
 • wartości niematerialne i prawne -                        25 663,78
 • Razem -                                                               5 060 088,79
 • Plan finansowy wydatków:                         4 151 550,00 zł
 • Plan finansowy dochodów:                             49 900,00 zł
 •                                                               

Stan majątku na 31.12.2017 r.

 • środki trwałe -                                                      4 373 566,71
 • pozostałe środki trwałe -                                       464 715,62
 • zbiory biblioteczne -                                                  61 730,98
 • wartości niematerialne i prawne -                         25 663,78
 • Razem -                                                                 4 925 677,09

 

Stan majątku na 31.12.2016 r.

 • środki trwałe -                                                      4 371 721,71
 • pozostałe środki trwałe -                                       450 917,82
 • zbiory biblioteczne -                                                  49 028,94 
 • wartości niematerialne i prawne -                         24 773,79
 • Razem -                                                                 4 896 442,26

 • Stan majątku na 31.12.2015 r.

 • środki trwałe  4 184 347,43
 • pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 383 429,17
 • zbiory biblioteczne 41 052,17
 • wartości niematerialne i prawne 17 062,75
 • Razem 4 625 891,52

Stan majątku na 31.12.2011

 • środki trwałe 1 474 271,66
 • pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 378 251,47
 • zbiory biblioteczne 37 069,42
 • wartości niematerialne i prawne 16 026,43
 • Razem 1 905 618,98

 

Redakcja strony: MajątekRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1739