Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach

Majątek

Stan majątku na 31.12.2022 r
 
      środki trwałe -                                                      4 654 181,98
      pozostałe środki trwałe -                                           590 115,10
      zbiory biblioteczne -                                                   41 263,18
      wartości niematerialne i prawne -                                 55 239,76
      Razem -                                                               5 340 800,02

Stan majątku na 31.12.2021 r

 • środki trwałe -                                                      4 654 181,98
 • pozostałe środki trwałe -                                           576 057,19
 • zbiory biblioteczne -                                                   27 609,18
 • wartości niematerialne i prawne -                                 54 199,76
 • Razem -                                                           5 312 048,11

Stan majątku na 31.12.2020 r

 • środki trwałe -                                                      4 654 181,98
 • pozostałe środki trwałe -                                           516 126,82
 • zbiory biblioteczne -                                                   71 472,93
 • wartości niematerialne i prawne -                                28 590,76
 • Razem -                                                           5 270 372,49

 Stan majątku na 31.12.2019 r

 • środki trwałe -                                                      4 654 181,98
 • pozostałe środki trwałe -                                           506 630,67
 • zbiory biblioteczne -                                                   70 289,74
 • wartości niematerialne i prawne -                                28 590,76
 • Razem -                                                           5 259 693,15
 

Stan majątku na 31.12.2018 r

 • środki trwałe -                                                      4 477 345,08
 • pozostałe środki trwałe -                                      488 670,89
 • zbiory biblioteczne -                                             68 409,04
 • wartości niematerialne i prawne -                        25 663,78
 • Razem -                                                               5 060 088,79
 • Plan finansowy wydatków:                         4 151 550,00 zł
 • Plan finansowy dochodów:                             49 900,00 zł
 •                                                               

Stan majątku na 31.12.2017 r.

 • środki trwałe -                                                      4 373 566,71
 • pozostałe środki trwałe -                                       464 715,62
 • zbiory biblioteczne -                                                  61 730,98
 • wartości niematerialne i prawne -                         25 663,78
 • Razem -                                                                 4 925 677,09

 

Redakcja strony: MajątekRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2431