Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach

Dane MOW w Rudach

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach

47-430 Rudy
ul. Szkolna 2
tel.: +48 32 410 30 06
tel.: +48 32 410 30 55
tel./fax: +48 32 410 48 20
e-mail:
www.mowrudy.edupage.org

Kierownictwo:

Dyrektor ośrodka - mgr Martyna Wojciechowska-Urban

Zastępca dyrektora ds. edukacyjnych- mgr Janusz Klejny

Kierownik ds. wychowawczych - ---

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Aleksandra Cnota-Mikołajec adres mailowy: lub

 Charakterystyka

1 września 2008 roku w budynkach zlikwidowanego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach, rozpoczął działalność Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy.

Ośrodek jest placówką resocjalizacyjną, przeznaczoną dla chłopców niedostosowanych społecznie w normie intelektualnej. Placówka oferuje naukę w Szkole Podstawowej w klasach 7-8 z możliwości promocji śródrocznej,   oraz Szkole Branżowej I Stopnia o profilu stolarz. Ośrodek dysponuje internatem dla 72 wychowanków oraz warsztatami szkolnymi, umożliwiającymi uczniom Branżowej Szkoły I Stopnia odbywanie praktyk zawodowych.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach to placówka dająca młodym ludziom, przejawiającym symptomy niedostosowania społecznego, możliwość nadrobienia opóźnienia szkolnego. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna stwarza optymalne warunki do wytworzenia motywacji do nauki oraz postaw wewnętrznych umożliwiających readaptację społeczną tejże młodzieży.

Redakcja strony: Dane MOW w RudachRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 9921