Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

Dane MDK w Raciborzu

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W RACIBORZU

ul. Stalmacha 12
47 – 400 RACIBÓRZ
tel. / fax +48 32 415 23 28
tel. +48 32 415 24 69
e-mail:

NIP: 639 17 04 902

KIEROWNICTWO

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu - mgr Agnieszka Busuleanu - Jaksik

Główny księgowy Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu - Elżbieta Głos

Godziny urzędowania sekretariatu:

od poniedziałku do piątku 8:00 do 17:00
    
Redakcja Strony:

Redaktor BIP: Ilona Babeł
tel. 32 415 23 28
fax  32 415 23 28
e-mail:

STRONA GŁÓWNA BIP: www.bip.gov.pl

Charakterystyka

Gdy zakończono remont placówki w 1985 r. Dyrektor i pracujący z nim ludzie zorganizowali sześć głównych działów pracy pozaszkolnej, co przyczyniło się do przekształcenia placówki w Młodzieżowy Dom Kultury. Rozwijała się turystyka, plenery malarskie i różnorodne turnieje. Pan Józef Oleszek przeszedł na emeryturę i przekazał MDK Andrzejowi Jabrzykowi, który kierował nim w latach 1987-1989. Prowadzono wymianę młodzieży na obozach letnich z Domem Pioniera w Opawie.

1989 - 2000

Dyrektorem zostaje Pani Aleksandra Jańska. Wprowadziła naukę języków obcych oraz pracownie komputerową. Obok istniejących już kół zainteresowań zorganizowano koło strzeleckie. Nawiązano współprace z młodzieżą z Białorusi, Anglii i Francji. Turystyka
i krajoznawstwo są rozwijane pry udziale tzw. „Zielonych Szkół”. Młodzież z dużym powodzeniem uczestniczy w międzynarodowych konkursach plastycznych, fotograficznych
i rękodzielniczych. Od 1994r. organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Barwy Jesieni”. Od 1999r. organem prowadzącym Młodzieżowy Dom Kultury jest Powiat Raciborski, natomiast organem sprawującym nadzór merytoryczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.

2000 - 2016

W 2000 r. pani Aleksandra Jańska przeszła na emeryturę, a dyrektorem placówki została Pani Elżbieta Biskup. Od roku 1994 kieruje zespołem wokalnym „Miraż”, który powstał na bazie chóru II LO w Raciborzu. Zespół zdobył wiele rozmaitych wyróżnień zarówno na arenie krajowej, jaki i międzynarodowej. Stał się wizytówką Powiatu Raciborskiego i jego stolicy - Miasta Raciborza.

W latach 2001 - 2011 placówka organizowała  Ogólnopolski Festiwal Ekologiczny Piosenki
i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Z ważniejszych imprez, których MDK był organizatorem, można wymienić: Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej, Zimowe Warsztaty Wokalne (prowadzone przez Elżbietę Zapendowską i Andrzeja Głowackiego), Powiatowy Konkursu Ekologiczny „Z ekologią za pan brat”, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny BARWY JESIENI oraz wiele innych uroczystości. W 2012 roku placówka zainaugurowała  Festiwal Piosenki Europejskiej o zasięgu ogólnopolskim, a potem  międzynarodowym (odbyły się 4 edycje). Ponadto w roku 2012  Młodzieżowy Dom Kultury realizował Projekt pt." Możemy Przekraczać Granice - Kultura bez g-hranic", który współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP Przekraczamy Granice. Dodatkowym działaniem, w które nasza placówka współorganizowała w raz z Wojewodą Śląskim oraz Śląskim Kuratorem Oświaty, był konkurs o zasięgu Rejonowym oraz Wojewódzkim  pt: " Kibicuję z Piosenką ". 

2016 - nadal

W marcu 2016 roku dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu zostaje Agnieszka Busuleanu-Jaksik, nauczyciel kół teatralnych "CZWARTA ŚCIANA" oraz kół wokalnych. W 2017 roku placówka przeszła reorganizację i obok istniejących kół teatralnych, tanecznych, wokalnych, plastycznych czy świetlicowych, pojawiły się nowe: koło gitarowe, mała modelarnia, koło ceramiki, koło dziennikarskie oraz koła tańca współczesnego - balet, jazz.  

Czołowymi imprezami, które odbywają się w placówce, są m.in:
- Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej - pięć konkursów: wokalny, teatralny, plastyczny, taneczny i recytatorski, organizowanych we współpracy z powiatowymi placówkami kulturalnymi
- Festiwal Multidyscyplinarny - festiwal mający na celu promowanie wszystkich dziedzin artystycznych, którymi zajmuje się placówka
- Festyn z MDK - impreza plenerowa, promująca działalność placówki, obywająca się  na Zamku Piastowskim w Raciborzu
- Karnawałowa Rewia Tańca (od 2006 roku) - dwudniowa impreza taneczna, w której prezentują się wszystkie koła tańca towarzyskiego oraz współczesnego, zarówno dziecięce, jak i młodzieżowe.
- Powiatowy Festiwal Widowisk Bożonarodzeniowych
- Zimowe warsztaty artystyczne "Nasza Bajka"
- Powiatowy Konkurs Plastyczny "Moja Walentynka"

Ponadto placówka organizuje szereg imprez okazjonalnych oraz prezentuje semestralne podsumowania działalności swoich kół w postaci pokazów, premier, galerii, koncertów i in. Placówka  współpracuje ze szkołami i innymi placówkami z powiatu, województwa, kraju czy z zagranicy; jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego oraz Polskiego Towarzystwa Tanecznego.

W latach 2017 - 2019 placówka przeszła termomodernizację - wymieniono stolarkę okienną, wyremontowana została zabytkowa elewacja, a także sala widowiskowa - poszerzono
i wydłużono scenę, odmalowano ściany, wymieniono oświetlenie oraz nagłośnienie.

Zadaniem priorytetowym Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu jest rozbudzenie potencjału twórczego i zaspokajanie zainteresowań dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej. Wychowankowie zdobywają liczne wyróżnienia w konkursach o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym, co świadczy o nieprzeciętnym potencjale
i możliwościach młodych artystów.

 

 

Redakcja strony: Dane MDK w RaciborzuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 11053