Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu

Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu

 • Księga zarządzeń dyrektora
 • Ewidencja uczniów szkoły
 • Skorowidz alfabetyczny uczniów
 • Ewidencja wydanych skierowań na kursy Ośrodków Dokształcania Zawodowego
 • Rejestr wypadków
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr legitymacji szkolnych
 • Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
 • Rejestr wydanych dyplomów uzyskania tytułu zawodowego
 • Rejestr wydanych zaświadczeń na prośbę ucznia , rodzica.
 • Rejestr wydanych zaświadczeń dla Wojskowej Komisji Uzupełnień
 • Rejestr wydanych delegacji służbowych.
 • Rejestr wyjść służbowych.
 • Rejestr  rachunków księgowych.
 • Rejestr wydanych świadectw ukonczenia szkoły.
 • Rejestr wydanych świadectw dojrzałości.
 • Rejestr wysyłanej korespondencji.
 • Ewidencja wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie: technik analityk, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa.
 • Ewidencja wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie: rolnik, kucharz małej gastronomii.

Redakcja strony: Rejestry i ewidencjeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2246