Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu

Majątek

Stan na dzień 31.12.2017 r.

 • Grunty: 196.880,00 zł.
 • Budynki i budowle: 3.908.760,62 zł.
 • Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania: 125.875,87 zł.
 • Wartości niematerialne i prawne: 60.759,75 zł.
 • Pozostałe środki trwałe: 681.409,06 zł.
 • Księgozbiór: 62.237,61 zł.
 • RAZEM: 5.035.922,91 zł.

Stan na dzień 31.12.2016 r.

 • Grunty: 196.880,00 zł.
 • Budynki i budowle: 3.621.445,81 zł.
 • Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania: 125.875,87 zł.
 • Wartości niematerialne i prawne: 60.759,75 zł.
 • Pozostałe środki trwałe: 692.535,69 zł.
 • Księgozbiór: 62.237,61 zł.
 • RAZEM: 4.759.734,73 zł.

Redakcja strony: MajątekRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1900