Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu

Majątek

Stan na dzień 31.12.2021 r. i 01.01.2022 r.

Grunty: 196.880,00 zł.

Budynki i obiekty inżynierii lądowej: 4.464.898,91 zł.

Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania i inne środki trwałe   - 125.875,87 zł .

Wartości niematerialne i prawne – 67.021,51 zł

Pozostałe środki trwałe – 739.065,70 zł

Księgozbiór – 63.236,04 zł


RAZEM: 5.656.978,03 zł

 

Redakcja strony: MajątekRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2650