Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu

Majątek

Stan na dzień 31.12.2019 r.

 • Grunty: 196.880,00 zł.
 • Budynki i budowle: 4.435.047,93 zł.
 • Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania: 125.875,87 zł.
 • Wartości niematerialne i prawne: 68.081,77 zł.
 • Pozostałe środki trwałe: 695.336,26 zł.
 • Księgozbiór: 62.709,12 zł.
 • RAZEM: 5.583.930,95 zł.

Redakcja strony: MajątekRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2037