Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu

Sprawozdania finansowe

W związku z obowiązkiem wynikającym z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu publikowane będą w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu, pod adresem:
https://bip.powiatraciborski.pl/jednostki/LO1.html

Redakcja strony: Sprawozdania finansoweRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 782