Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu

Majątek

Stan na dzień 31.12.2004 r.

 • Grunty: 62.000 zł.
 • Budynek: 557.412,36 zł.
 • Inne środki trwałe: 12.252,79 zł.
 • Pozostałe środki trwałe: 139.798,68 zł.
 • RAZEM: 771.463,83 zł.

Stan na dzień 31.12.2005 r.

 • Grunty: 62 000,00 zł
 • Budynek: 425 238,85 zł
 • Inne środki trwałe: 16 821,79 zł
 • Pozostałe środki trwałe: 158 435,89 zł
 • RAZEM: 662.496,53 zł

Stan na dzień 31.12.2006 r.

 • Grunty: 62.000,00 zł
 • Budynek: 406.375,20 zł
 • Pozostałe środki trwałe: 182.752,14 zł
 • RAZEM: 651.127,34 zł

Stan na 31.12.2007 r.

 • Grunty : 62 000,00 zł
 • Budynek : 387 511, 55 zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu : 180 874,92 zł
 • Wartości niematerialne i prawne : 10 522,27 zł
 • RAZEM : 640 908,74 zł

Stan na 31.12.2008 r.

 • Grunty : 62 000,00 zł
 • Budynek : 368 647,90 zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu : 191 284,63 zł
 • Wartości niematerialne i prawne : 10 522, 27 zł
 • RAZEM : 632 454,80 zł

Stan na 31.12.2010 r.

 • Grunty : 62.000,00 zł
 • Budynek : 330.920,60 zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu :216.408,98 zł
 • Wartość niematerialna i prawne :13.255,26 zł
 • RAZEM : 622.584,84 zł

Stan na 31.12.2011 r.

 • Grunty: 62.000,00 zł
 • Budynek: 312.056,95 zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu : 224.329,19 zł
 • Wartość niematerialna i prawna : 13.255,26 zł
 • RAZEM: 673.641,40 zł

Stan na 31.12.2012 r.

 • Grunty: 62.000,00 zł
 • Budynek: 293.193,30 zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu : 244.765,86 zł
 • Wartość niematerialna i prawna : 13.255,26 zł
 • RAZEM: 613.214,42 zł

Stan na 31.12.2013 r.

 • Grunty: 62.000,00 zł
 • Budynek: 314.175,96 zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu : 254.508,57 zł
 • Wartość niematerialna i prawna : 13.255,26 zł
 • RAZEM: 643.939,79 zł

Stan na 31.12.2014 r.

 • Grunty: 62.000,00 zł
 • Budynek: 627.487,16 zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu : 259.417,57 zł
 • Wartość niematerialna i prawna : 13.255,26 zł
 • RAZEM: 962.159,99 zł

 

Stan na 31.12.2015 r.

 • Grunty: 62.000,00 zł
 • Budynek: 599.293,91 zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu : 263.060,97 zł
 • Wartość niematerialna i prawna : 14.292,26 zł
 • RAZEM: 938.647,14 zł

Stan na 31.12.2016 r.

 • Grunty: 62.000,00 zł
 • Budynek: 599.293,91 zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu :
 • Wartość niematerialna i prawna :
 • RAZEM:


Stan na 31.12.2017 r.

 • Grunty: 62.000,00 zł
 • Budynek: 599.293,91 zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu : 249.113,27 zł
 • Wartość niematerialna i prawna : 14.292,26 zł
 • RAZEM: 924.699,44 zł

Stan na 31.12.2018 r.

 • Grunty: 62.000,00 zł
 • Budynek: 599.293,91 zł
 • Pozostałe środki trwałe w używaniu :251.577,77 zł
 • Wartość niematerialna i prawna : 14.292,26 zł
 • RAZEM: 927.163,94 zł

                  

Redakcja strony: MajątekRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2566